Pravidla v obytných zónách

26.09.2019

Obytné zóny jsou místa izolovaná od běžných pravidel silničního provozu. Pravidla v obytných zónách jsou stanovena tak, aby byla v ideálním případě co nejvhodnější a nejbezpečnější pro místní obyvatele a jejich klidný rodinný život. Mnohdy tomu ale tak nebývá a řidiči dopravní značku jednoduše ignorují. Místa, která jsou vybrána jako obytné zóny, od sebe neoddělují pěší, cyklistickou ani motorovou dopravu – jsou to komunikace s tzv. smíšeným provozem. Pěší zóny, kde platí podobná pravidla jako v obytných zónách, vznikaly v Nizozemsku v 70. letech 20. století jako rezidenční zóny – woonerf.

Pravidla v obytných zónách

Legislativa

Obytná zóna je specifikována v Zákoně 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v § 39:

 1. Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou “Obytná zóna” a konec je označen dopravní značkou “Konec obytné zóny”.
 2. Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou “Pěší zóna” a konec je označen dopravní značkou “Konec pěší zóny”.
 3. V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
 4. Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2.
 5. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
 6. Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.
 7. V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Zákon vznikl v roce 2000 a od roku 2001 nabyl platnosti. Základním pravidlem, které by řidiči, přijíždějící do Obytné zóny měli dodržovat, je omezená rychlost (maximálně 20 km/h) a zvýšená ostražitost, protože komunikaci mohou chodci využívat v celé šířce, mohou si na ní hrát i děti. Na druhou stranu, pokud je na komunikaci hodně chodců, musí se rozestoupit, aby umožnili automobilům průjezd tak, aby nikdo nebyl zraněn (např. zrcátkem, nebo kolem).

Vlastnosti obytné zóny:

 • smíšený provoz (chodci, cyklisté, automobily)
 • odlišení komunikace od chodníku (jiný povrch, obrubníky apod.)
 • stavební regulace rychlosti vozidel (zpomalovací práh,zúžení apod.)
 • označení zóny příslušným dopravním značením
 • menší prostor pro komunikaci ve prospěch místa pro stavby určené pro obyvatele (hřiště, parky, apod.)
 • parkování pouze na vyznačených místech