Bezpečný pohyb chodců, cyklistů a in-line bruslařů v provozu

21.09.2018

Pravidla pro bezpečný a plynulý provoz na pozemních komunikacích musí dodržovat nejen řidiči motorových vozidel, ale i ostatní lidé, kteří se silničního provozu aktivně účastní. Tedy chodci, cyklisté a také in-line bruslaři. Právě oni jsou na silnicích těmi nejzranitelnějšími, protože je v lepším případě chrání pouze helma. Jak správně bychom se jako chodci, cyklisté a bruslaři měli v provozu pohybovat, abychom neohrozili sebe ani ostatní?

Zásady bezpečného pohybu chodců, cyklistů a in-line bruslařů

Chodci

Za chodce se podle zákona považuje nejen chodec samotný, ale i člověk, který táhne nebo tlačí sáňky, kočárek, ruční vozík, vozík pro invalidy nebo i ten, kdo vede jízdní kolo. Chodcem jste ale překvapivě i v případě, že se pohybujete na lyžích, kolečkových bruslích nebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy. Ve všech těchto případech byste se měli řídit pravidly, která pro chodce stanovuje zákon, a počínat si tak, abyste neohrozili sebe ani ostatní účastníky silničního provozu.

Kudy se pohybovat?

  • Chodci se musí pohybovat po chodníku nebo po stezce pro chodce.
  • Tam, kde chodník není nebo je neschůdný, jde chodec po levé krajnici, případně co nejblíže při levém okraji silnice. Vedle sebe mohou jít nejvýše dva chodci.
  • Chodec, který vede jízdní kolo po chodníku, by měl vést kolo na straně blíže k vozovce.
  • Chodec, který vede jízdní kolo po silnici, má jít po pravé krajnici a kolo vést na straně blíže k vozovce.
  • Tlačí-li chodec ruční vozík široký maximálně 60 cm, pohybuje se stejně jako samotný chodec.
  • Tlačí-li chodec ruční vozík širší než 60 cm, stává se z něj řidič nemotorového vozidla. Nechodí proto po chodníku, ale při pravé straně vozovky.

Jak přecházet silnici?

Že se chodec musí rozhlédnout a přecházet silnici nejkratší cestou, tedy kolmo k její ose, navíc rychle a bez zastavení, není třeba připomínat. Řada chodců se však stále domnívá, že mají na přechodu pro chodce před přijíždějícími vozidly absolutní přednost. To ovšem není pravda. I přecházení silnice má svá pravidla:

  • Přechod pro chodce (stejně tak podchod, nadchod a křižovatku s řízeným provozem) musí chodec použít, nachází-li se blíže než 50 metrů od něj.
  • Chodec může vstoupit na přechod jen tehdy, pokud nedonutí řidiče přijíždějících aut k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
  • Chodec musí dát přednost tramvaji a vozidlům s právem přednostní jízdy.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

In-line bruslaři

Možná se to může zdát nelogické, ale i bruslař je v silničním provozu chodcem. Musí se tedy pohybovat po chodníku nebo po stezce pro chodce. Jede-li in-line bruslař po stezce pro chodce a cyklisty, využívá pruhu vyznačeného pro chodce. Může však využít i jízdního pruhu pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty – za předpokladu, že se bude řídit příslušnými pravidly.

Cyklisté

Cyklisté jezdí ve zvláštním pruhu vyhrazeném pro cyklisty nebo po stezce pro cyklisty. Pokud na vozovce nebo v její blízkosti vyhrazený pruh ani stezka nejsou, mohou využít silnice. Po silnici jezdí cyklisté při pravém okraji, a to vždy jen jednotlivě za sebou.
Při přecházení, resp. přejíždění silnice mohou cyklisté využívat buď přechodu pro chodce, nebo přechodu pro cyklisty, který se nachází v místě, kde stezka pro cyklisty křižuje silnici. Na přechodu pro chodce se cyklista pohybuje jako chodec, tedy vede kolo vedle sebe. Po přechodu pro cyklisty může jet cyklista na kole. Pro účely silničního provozu se jízdním kolem rozumí i koloběžka.