Dopravní výchova dětí

12.02.2018

Dopravní výchova je klíčový element běžného života. Dítě se hned po narození cestou z porodnice setkává se základními oblastmi dopravního života – správné připoutání autosedačky. S přibývajícím věkem se učí novým dovednostem a jakmile začne chodit, stává se právoplatným členem dopravního řetězce i přesto, že za něj zatím plně nesou zodpovědnost jeho zákonní zástupci.
Nauka o dopravní výchově osvětluje, jak se bezpečně a ohleduplně chovat v provozu, ať je jeho účastník chodec, řidič motorového i nemotorového vozidla, nebo cestující městské či meziměstské dopravy.

Dopravní výchova dětí

Rodina

S dopravní výchovou, usměrňováním dětí a jejich vzděláváním se začíná už v kruhu rodinném. Při přecházení silnice se dětem klade na srdce, že se mají zastavit a počkat na rodiče, při cestě vozem se celá rodina připoutá bezpečnostními pásy a děti do autosedaček atd.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Nejmenší děti

1. Chůze

 • Reflexní prvky na oblečení
  Na silnicích umírají převážně chodci a hlavním důvodem je jejich špatná viditelnost. Rodiče jsou za své děti zodpovědní a tak by měli dbát na to, aby speciálně za šera, mlhy, tmy a obecně snížené viditelnosti byli děti nepřehlédnutelné. Ideální je využívat reflexních vest, které se běžně používají i v mateřských školkách.
 • Opatrnosti není nazbyt
  Rodiče by měli už od raného dětství dávat dětem na vědomí, že jedoucí auta jsou nebezpečná. Děti by se měli učit zastavit před každým přecházením pozemní komunikace a při chůzi po chodníku sousedícím s vozovkou by měli chodit na straně vzdálenější od vozovky a rodiče by měli stát mezi svými dětmi a vozovkou.

2. Jízda na odrážedle a kole

 • Reflexní prvky na oblečení
  Ani při jízdě na odrážedle či na kole nesmí chybět reflexní prvky a to i v případě, že se dítě pohybuje na cyklostezce. Dospělý cyklista může jet ve městě po cyklostezce rychlostí až 50 km/h a v této rychlosti snadno přehlédne malé dítko.
 • Ochranné prvky
  Základem bezpečnosti by měla být cyklistická přilba. Ta lze pořídit již pro děti, které teprve začali sedět, s nabídkou na trhu tedy není žádný problém. Někteří rodiče by své děti nejraději celé obalili do molitanu, ale pokud se dítě sem tam neodře, nebude mít žádnou motivaci, aby jezdilo opatrně. Pro začátky jízdy je možné použít chrániče loktů, kolen a cyklistické rukavice.
 • Předvídat a vzývat k opatrnosti
  Úkolem rodiče je sledovat dítě a okolí a reagovat na potenciální ohrožení dítěte: blížící se vozovka, jiný cyklista, parkující automobil atd. Platí to i v případech, kdy by dítě mohlo svou nepozorností ohrozit ostatní, např. jiné dítě, nebo maminku s kočárkem, starší lidi atd.

3. Cesta automobilem

 • Připoutání se
  Před každou cestou automobilem je nezbytné děti upevnit do dětské autosedačky příslušné velikosti a typu a následně by se každý dospělí měl sám připoutat, aby i malé dítě vnímalo, že se jedná o standardní postup, bez kterého se dál nemůže pokračovat v jízdě.

Dětská sedačka

Předškolní děti

1. Chůze

 • Reflexní prvky
  Viditelnost je nezbytná v jakémkoli věku. Pokud je dítě ochotné nosit reflexní vestu, tím lépe. V opačném případě se dnes již běžně prodává dětské oblečení, které je opatřeno základními reflexními prvky.
 • Rozhlédnutí se
  Předškolní dítě se již dokáže rozhlédnout samo, nicméně pokud mu něco brání ve výhledu, jde to těžko. V takových případech se dětem musí vysvětlit, jak si zajistit nejbezpečnější přehled o situaci na silnici.
 • Trénink
  Nejlepší forma vzdělávání je trénink. Chůze, respektive přecházení se musí cvičit a opakování dělá mistry.
 • Dvojitá opatrnost
  Děti nedokáží správně vyhodnotit, zda stihnou přejít silnici, pokud v dálce vidí přijíždějící vůz. V těchto situacích by vždy měli počkat, až bude silnice volná.
 • Časová rezerva
  Děti by neměli spěchat, ve spěchu se stane nejvíce přešlapů, proto by rodiče měli děti vést k dochvilnosti a na cestu do školy je vyslat alespoň s desetiminutovou rezervou.

2. Jízda na kole

 • Ochrana
  Děti, kteří se učí na kole se pádům nevyhnou, proto je pro ně cyklistická přilba nezbytná. Aby byly z dálky viditelné, je vhodné využití reflexních prvků na oblečení, nebo reflexní vesty.
 • Opatrnost
  Rodiče by měli děti učit, kde s kolem zastavit, na jaké straně silnice se držet, že mají zastavit před křižovatkou.
 • Zkouška “na nečisto”
  Než rodiče vyrazí s dětmi do ostrého provozu, mohou využít dětských dopravních hřišť, která stojí samostatně v každém větším městě a při některých základních školách.

3. Cesta automobilem

 • Připoutání se
  Pro děti předškolního věku je použití sedačky nebo podsedáku ještě nezbytné. V tomto věku už by se ale pod přísným rodičovským dohledem měli zkoušet poutat sami.
 • Vystupování z vozu
  Dětem musí být vštěpováno, že i přesto, že už si dokáží otevřít dveře vozu sami, musí čekat na svolení rodičů.

Ve škole

Dopravní výchova byla v roce 2013 zařazena do Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, respektive povinné školní docházky. Dopravní výchova se zatím nevyučuje jako samostatný předmět, ale je součástí jiných vyučovaných předmětů: prvouky, rodinné výchovy, zdravovědy atd.

1. Chůze

 • Viditelnost
  Starší děti už jsou v oblékání samostatné a do jejich módního stylu rodiče kolikrát nemohou zasahovat. Reflexní prvky se dnes instalují i na příruční zavazadla nebo přímo na svrchní oděv.
 • Neztrácení pozornosti
  Poslech hudby, mobilní telefony a tablety mohou zásadně změnit vnímání okolní situace a její nesprávné vyhodnocení může mít za následek katastrofické scénáře. Při přecházení by měly být všechny smysly soustředěné jen na daný úkon.
 • Opakování – matka moudrosti
  Děti chodí do školy a na kroužky obvykle bez doprovodu rodičů, proto rodičům nezbývá nic, než jen připomínat jejich základní povinnosti před vkročením do křižovatky: zastavit se, rozhlédnout a co nejrychleji opustit silnici.
 • Jízda MHD
  Některé děti musí k dopravě do školy využívat MHD, proto by se měli upozornit, že nesmí přecházet cestu před autobusem, pokud nemají dobrý výhled a že při dobíhání autobusu mohou přehlédnout jedoucí automobil.

2. Cyklistika, kolečkové brusle, skateboard…

 • Ochrana
  Cyklistická helma nemusí vypadat jako hlava mimozemšťana ze slavného filmu Stevena Spielperga. Děti mohou asistovat při výběru, neboť design bude to jediné, co je bude na helmě zajímat. Povinnost rodičů je pak zajistit správnou velikost, nastavit ji a samozřejmě zaplatit.
 • Viditelnost
  Kola by měla být opatřena odrazky, světlem předním i zadním, aby byl cyklista při snížené viditelnosti jasně identifikovatelný.

Cesta automobilem

 • Připoutání se
  Období, kdy děti přechází z autosedačky na podsedák je vymezeno jejich samostatností v zapnutí bezpečnostních pásů. Děti by tak měli učinit automaticky hned po nástupu do vozu.
 • Vystupování
  Nehledě na věk, děti by měli vystupovat až po ubezpečení, že po otevření dveří nemůže dojít ke střetu s jedoucím vozem, nebo cyklistou.

Zkoušky na dopravním hřišti

Ministerstvo dopravy, respektive BESIP se snaží zapojit školy do celoplošného teoretického a praktického školení dětí ze 4. třídy s cílem zvyšování bezpečnosti dětí. Motivací dětí pro absolvování tohoto semináře je závěrečná zkouška, po jejímž úspěšném absolvování získají “průkaz cyklisty”. Seminář se skládá z 5 hodin teorie a 5 hodin praxe na dopravním hřišti. Podle BESIPu se tohoto školení účastní v průměru 71,6% škol celé České republiky a zájem jednotlivých škol o zapojení se vykazuje rostoucí tendenci.

Statistika

 • 34% dopravních nehod zaviněných chodci způsobí děti do 15 let
 • 46% všech dopravních nehod zaviněných chodcem je způsobeno náhlým vstoupením do vozovky
 • 10% dopravních nehod, které zaviní řidič nemotorového vozidla, způsobí děti

Počet dětí, které jsou na pozemní komunikaci zraněni nebo dokonce usmrceni podle dostupných statistik BESIPu dlouhodobě klesá (viz graf: Počet usmrcených a těžce zraněných dětí na pozemních komunikacích). Mezi hlavní příčiny patří větší bezpečnost nových vozů, bezpečnější autosedačky, povinná cyklistická helma, intenzivní prevence atd.

Počet usmrcených a těžce zraněných dětí
Graf: Počet usmrcených a těžce zraněných dětí na pozemních komunikacích 2006 – 2015

Většina nehod je způsobena nepozorností a roztržitostí lidského faktoru, je tedy nezbytné klást dětem na srdce heslo: “dvakrát měř, jednou řež”. Je lepší ztratit pár minut času, než ohrozit své zdraví a život.