Štítek: "pojistný limit"

Význam a výpočet amortizace vozu

Význam a výpočet amortizace vozu

30. 1. 2018Havarijní pojištění

Všechny vozy podléhají amortizaci a to i přesto, že mají dokonalý technický stav. Nové technologie tlačí ceny starších vozů dolů.

Přepojištění – špatné nastavení ceny obvyklé

Přepojištění – špatné nastavení ceny obvyklé


K přepojištění často dochází při pojišťování předmětu, který rychle ztrácí svou hodnotu. Při přepojištění zaplatíme víc, než bychom ve skutečnosti museli.

Segmentace – způsob výpočtu pojistného

Segmentace – způsob výpočtu pojistného


Každý pojistník platí jinou výši povinného ručení, vycházející z kritérií stanovených pojišťovnou a z typu rizikové skupiny, do které pojistník patří.

Pojistná částka – nejvyšší možné pojistné plnění

Pojistná částka – nejvyšší možné pojistné plnění


Jednou z nejdůležitějších součástí pojistné smlouvy je právě pojistná částka, která se sjednává na základě hodnoty pojišťovaného předmětu.

Podpojištění – podcenění pojištěného předmětu

Podpojištění – podcenění pojištěného předmětu


V případě placení nižší pojistné částky než je skutečná pojistná hodnota předmětu můžeme při vzniku škody zaplakat nad výdělkem.

Pojistna-smlouva-pisemne-uzavreni-dohody-o-pojisteni

Pojistna-smlouva-pisemne-uzavreni-dohody-o-pojisteni


Pojistná smlouva je základ pro vznik vztahu mezi pojistitelem a pojištěným a slouží k ochraně majetku před nahodilými sitacemi.

Nadpojištění – nadhodnocení pojistné částky

Nadpojištění – nadhodnocení pojistné částky


K nadpojištění dochází při nesprávném stanovení hodnoty pojišťovaného předmětu. Důsledkem je vyšší pojistné, zároveň však krácení pojistného plnění.

Limity pojištění – maximální výše pojistného plnění

Limity pojištění – maximální výše pojistného plnění


Nedílnou součástí pojistné smlouvy je údaj o limitech pojistného plnění, což jsou maximální částky, které pojišťovna vyplatí v případě pojistné události.

Indexová doložka

Indexová doložka


Pojišťovny provádí na základě růstu indexu spotřebitelských cen přepočet pojistných částek. Umožňuje to tzv. indexová doložka.

Dynamizace pojištění – inflační navýšení pojistného

Dynamizace pojištění – inflační navýšení pojistného


Vývoj inflace je v případě pojištění zohledňován navýšením pojistné částky a pojistného. Pro toto navýšení se používá termín dynamizace pojištění.