Štítek: "pojistný limit"


Co je to amortizace vozu a jak se počítá?

Co je to amortizace vozu a jak se počítá?

30.1.2018Havarijní pojištění

Všechny vozy podléhají amortizaci a to i přesto, že mají dokonalý technický stav. Nové technologie tlačí ceny starších vozů dolů.

Přepojištění – vyšší pojištění

Přepojištění – vyšší pojištění


K přepojištění často dochází při pojišťování předmětu, který rychle ztrácí svou hodnotu. Při přepojištění zaplatíme víc, než bychom ve skutečnosti museli.

Segmentace – rozdělení pojistníků podle různých kritérií

Segmentace – rozdělení pojistníků podle různých kritérií


Každý pojistník platí jinou výši povinného ručení, vycházející z kritérií stanovených pojišťovnou a z typu rizikové skupiny, do které pojistník patří.

Pojistná částka – maximální limit výše úhrady škody

Pojistná částka – maximální limit výše úhrady škody


Jednou z nejdůležitějších součástí pojistné smlouvy je právě pojistná částka, která se sjednává na základě hodnoty pojišťovaného předmětu.

Podpojištění – nižší pojistná hodnota pojištěného předmětu

Podpojištění – nižší pojistná hodnota pojištěného předmětu


V případě placení nižší pojistné částky než je skutečná pojistná hodnota předmětu můžeme při vzniku škody zaplakat nad výdělkem.

Pojistná smlouva – písemné uzavření dohody o pojištění

Pojistná smlouva – písemné uzavření dohody o pojištění


Pojistná smlouva je základ pro vznik vztahu mezi pojistitelem a pojištěným a slouží k ochraně majetku před nahodilými sitacemi.

Nadpojištění – nadsazení hodnoty pojištěného předmětu

Nadpojištění – nadsazení hodnoty pojištěného předmětu


K nadpojištění dochází při nesprávném stanovení hodnoty pojišťovaného předmětu. Důsledkem je vyšší pojistné, zároveň však krácení pojistného plnění.

Limity pojištění – nejvyšší hranice pojistného plnění

Limity pojištění – nejvyšší hranice pojistného plnění


Nedílnou součástí pojistné smlouvy je údaj o limitech pojistného plnění, což jsou maximální částky, které pojišťovna vyplatí v případě pojistné události.

Indexová doložka může každoročně navýšit pojistné

Indexová doložka může každoročně navýšit pojistné


Pojišťovny provádí na základě růstu indexu spotřebitelských cen přepočet pojistných částek. Umožňuje to tzv. indexová doložka.

Dynamizace pojištění je reakcí na vývoj inflace

Dynamizace pojištění je reakcí na vývoj inflace


Vývoj inflace je v případě pojištění zohledňován navýšením pojistné částky a pojistného. Pro toto navýšení se používá termín dynamizace pojištění.

Nejčtenější články

  Co je to amortizace vozu a jak se počítá?

  17.08.2016

  Platnost povinného ručení si můžete snadno a rychle ověřit v takzvaném „registru povinného ručení“. Stačí znát registrační značku daného vozidla (RZ nebo zastarale řečeno SPZ – státní poznávací značku).

  Co je to amortizace vozu a jak se počítá?

  21.07.2017

  Od 1. 6. 2017 můžete provést změny v registru vozidel na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností a k přepisu vozu nepotřebujete účast druhé strany.

  Co je to amortizace vozu a jak se počítá?

  07.06.2017

  Povinný obsah autolékárny upravuje vyhláška 341/2014 Sb. Proti roku 2016 se tento obsah neměnil, je však nutné hlídat dobu použitelnosti jednotlivého materiálu.

  Co je to amortizace vozu a jak se počítá?

  23.10.2017

  Zastavování vozidel je přesně upraveno zákonem. Kromě policistů má tuto pravomoc třeba i učitel či řidič autobusu. Zákon stanovuje i jak dát znamení k zastavení.