Štítek: "pojistitel" - 2. strana

Pojistna-smlouva-pisemne-uzavreni-dohody-o-pojisteni

Pojistna-smlouva-pisemne-uzavreni-dohody-o-pojisteni


Pojistná smlouva je základ pro vznik vztahu mezi pojistitelem a pojištěným a slouží k ochraně majetku před nahodilými sitacemi.

Pojistné období – období platnosti pojistné smlouvy

Pojistné období – období platnosti pojistné smlouvy


Pojistné období je časový úsek, ve kterém platí pojistná smlouva, respektive ochrana pojistníka v případě vzniku škody na pojištěném předmětu.

Limity pojištění – maximální výše pojistného plnění

Limity pojištění – maximální výše pojistného plnění


Nedílnou součástí pojistné smlouvy je údaj o limitech pojistného plnění, což jsou maximální částky, které pojišťovna vyplatí v případě pojistné události.

Atomový pool – sdružení pojistitelů či zajistitelů

Atomový pool – sdružení pojistitelů či zajistitelů


Za účelem krytí atomového rizika se pojistitelé a zajistitelé sdružují v tzv. atomový pool.

Pojistné plnění a kdy pojistitel nic nehradí

Pojistné plnění a kdy pojistitel nic nehradí

12. 1. 2009Povinné ručení

O povinném ručení víme, že je to pojištění povinné, které se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku. Z tohoto pojištění má tedy pojištěný nárok, aby za něho pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škod, které pojištěný poškozenému způsobil.