Štítek: "platba"

Způsob placení pojistného – forma úhrady pojistného

Způsob placení pojistného – forma úhrady pojistného


Každý pojistník za své pojištění platí pojišťovně předem domluvenou částku v předem stanovený termín. Možností úhrady pojistného je několik.

Solventnost – platební schopnost

Solventnost – platební schopnost


Jsou-li pojišťovny schopny uhradit všechny své finanční závazky vznikající z jejich provozované činnosti, jsou považovány za solventní.

SIPO – hromadná platba

SIPO – hromadná platba


SIPO zjednodušuje pravidelné úhrady účtů. Jedná se o placenou službu České pošty, která je hojně využívána k zaplacení poplatků spojených s bydlením.

SINK – souhlas s inkasem

SINK – souhlas s inkasem


Měsíčně platíme mnoho účtů a je těžké si všechny platby pamatovat. SINK tuto zodpovědnost převezme za nás.

Následné pojistné

Následné pojistné


Každá platba, která proběhne po první splátce pojistného, se označuje jako následné pojistné.

Frekvence placení pojistného

Frekvence placení pojistného


Při uzavírání pojistné smlouvy si můžete zvolit, s jakou frekvencí budete pojistné platit. Pro pojišťovnu je výhodné, když je četnost plateb nižší.