Štítek: "odškodnění"

Věcná škoda – poškození věci

Věcná škoda – poškození věci


Věcná škoda je výsledkem poškození věci, nemovitosti nebo jiného majetku, jehož cenu lze stanovit podle ceny na trhu.

Škody na zdraví – finanční náplast

Škody na zdraví – finanční náplast


Způsobí - li vám někdo škodu na vašem zdraví, máte nárok na finanční odškodnění, jehož výši určují specializovaná lékařská pracoviště.

Pojistné plnění – finanční náhrada škody

Pojistné plnění – finanční náhrada škody


Pojistné plnění formou finanční úhrady si může nárokovat pojistník u pojišťovny v případě vzniku škody na předmětu pojištění.

Bolestné – peněžní náhrada za bolest

Bolestné – peněžní náhrada za bolest


Nárok na bolestné si můžete uplatňovat v případě, že vám byla způsobena újma na zdraví, a to například v důsledku dopravní nehody.