Oprávněná nebo obmyšlená osoba

fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Není-li určena v pojistné smlouvě


Zpět na: