Za jaké závady vám policie může zabavit malý techničák?

19.12.2017Havarijní pojištění

Policisté mají právo přímo na silnici zabavovat řidičům osvědčení o registraci vozidla neboli malý technický průkaz. Umožňuje jim to vyhláška č. 133/2016 Sb. Ta definuje třináct závad, které jsou natolik ohrožující, že jsou důvodem k odebrání malého technického průkazu a tím i k zákazu pokračování v jízdě. Vyhláška si klade za cíl vyloučit z provozu vozidla, která jsou nebezpečná pro samotného řidiče i pro ostatní účastníky silničního provozu.

Závady, za které vám policie může zabavit malý techničák

Nebezpečná vozidla ohrožují bezpečnost

Technický stav vozidel, která se po silnicích pohybují, se dost liší. Problémem jsou vozidla ve velmi špatném, až nebezpečném technickém stavu. Ten může být způsoben zanedbanou údržbou nebo neodbornou opravou po dopravní nehodě. U takových vozidel hrozí, že pokud se jejich závada naplno projeví, mohou zhoršit následky dopravní nehody, nebo případně nehodu přímo zavinit.

Odebrání dokladu, odtah a technická

Objeví-li policista na vašem autě některou z definovaných, níže vyjmenovaných závad, na místě vám odebere malý technický průkaz a neumožní vám další pokračování v jízdě. Auto tedy budete muset nechat odtáhnout a závadu nechat odborně odstranit. Potom se budete muset vydat na stanici technické kontroly, kde odborník posoudí, zda je již vozidlo ve vyhovujícím technickém stavu. Teprve poté vám bude technický průkaz vrácen.

Faktem zůstává, že většina „techničáků“ bývá zabavena nikoli při běžných silničních kontrolách, ale v okamžiku dopravní nehody. Právě bouraná auta, pokud v jízdě pokračují, mohou skrývat nebezpečné, život ohrožující závady.

Seznam závažných nedostatků

Podle vyhlášky o technických silničních kontrolách z roku 2016 jsou důvody k zadržení malého technického průkazu následující:

 • výfukový systém:
  Absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému. Tím se rozumí i odstranění filtru pevných částic.
 • brzdový systém:
  Poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení. Závadou může v tomto případě být například nebrzdící brzda nebo značně poškozený kotouč.
 • čelní sklo:
  Absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy.
 • provozní kapaliny:
  Zjevné nadměrné úniky provozních kapalin. Jednat se může především o vytékající olej.
 • pneumatiky:
  Opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy. Nebezpečné jsou výrazně sjeté pneumatiky, u kterých hrozí, že by mohly během jízdy prasknout. Nedostatečná hloubka dezénu není důvodem k zabavení malého „techničáku“.
 • kola:
  Zjevné deformace nebo praskliny kol.
 • náprava:
  Deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost.
 • motor:
  Zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru.
 • karoserie, rám, nosné části:
  Koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie. Tento bod cílí hlavně na prorezivělé rámy.
  Deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla. Může se jednat o promáčklou střechu nebo jinou část karoserie, obvykle po dopravní nehodě.
  Deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu.
 • systém řízení:
  Deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu.
 • výfukové plyny:
  Zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.


Nejnovější články

  Zlozvyky z autoškoly

  19.10.2018

  V autoškole se toho mnoho naučíme – včetně věcí, kterými si v reálném provozu při samostatné jízdě spíše uškodíme. Jaké zlozvyky si často odnášíme z autoškoly?

  Jak se zachovat při hrozícím střetu se zvěří

  18.10.2018

  Na podzim a na jaře přibývá srážek s lesní zvěří. Jak reagovat, když i vás potká tato nepříjemná událost?

  Značky na přání

  17.10.2018

  Již téměř tři roky si mohou vlastníci motorových vozidel žádat o registrační značky na přání. Je o ně stále zájem jako na začátku, nebo už boom opadl?

  Parkování v Praze

  11.10.2018

  Parkování v Praze chce notnou dávku trpělivosti, stejně tak jako samotný průjezd městem v dopravní špičce. Cílem města je naučit lidi cestovat i MHD.