Význam svítících kontrolek ve vozech Škoda Octavia

29.09.2020

Každý důležitý systém v autě, ať už jde o světla, brzdy, airbagy nebo posilovač řízení, má na palubním displeji svou kontrolku. Ta se v případě problému nebo hrozícího nebezpečí rozsvítí, případně začne blikat, aby si řidič všiml, že s autem něco není v pořádku. Jaké nejdůležitější kontrolky byste měli znát, vlastníte-li náš nejprodávanější vůz Škoda Octavia?

Význam svítících kontrolek ve vozech Škoda Octavia

Škoda Octavia – dlouhodobě nejžádanější model

Škoda Octavia je již několik let nejžádanějším autem v naší zemi. První příčku nejprodávanějšího nového auta obhájila i v loňském roce, a to i přesto, že její prodej oproti předchozímu roku poklesl. Nejnovějším modelem je v současné době Škoda Octavia čtvrté generace, která byla mladoboleslavskou automobilkou představena před necelým rokem.

Kontrolky předávají důležité informace

S přibývajícími funkcemi moderních aut přibývá i množství kontrolek na palubním displeji, které hlídají funkčnost těchto systémů. Nejdůležitější kontrolky ovšem zůstávají stejné, vlastníte-li nejnovější Octavii nebo některý ze starších modelů. Řidič, který nezná jejich přesný význam, může za volantem ve chvíli, kdy se některá z kontrolek rozsvítí, snadno zpanikařit, nebo naopak celou situaci podcenit. Pojďme si proto připomenout ty nejdůležitější.

Rozlišujte barvy svítících kontrolek

O tom, na jak závažný problém svítící nebo blikající kontrolka poukazuje, vypovídá už samotná barva kontrolky:

  • Zelené (případně modré či bílé) kontrolky jsou pouze informativní a vypovídají zpravidla o správném fungování spuštěného systému či zařízení.
  • Oranžové (žluté) kontrolky mají řidiče upozornit na možný problém. Jde o varování, na které je nutné zareagovat (např. dolitím provozní kapaliny, kontrolou tlaku v pneumatikách). Obvykle však není nutné problém řešit ihned na místě, v jízdě proto můžete pokračovat.
  • Červené kontrolky by řidiče měly donutit zastavit a vypnout motor. Upozorňují totiž na vážnou závadu, která se musí řešit okamžitě. Některé závady dokáže odstranit sám řidič, spíše ale bude nutný odtah do nejbližšího servisu. Červené kontrolky slouží také k připomenutí některých úkonů (např. nezapnutý bezpečnostní pás, zatažená ruční brzda).

Nejdůležitější kontrolky ve vozech Škoda Octavia

Závada v brzdovém systému

Červeně svítící kontrolka s vykřičníkem znamená závadu v brzdovém systému nebo nízkou hladinu brzdové kapaliny. Je nutné zastavit a zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny. Tu potom buď dolít, nebo přivolat odbornou pomoc. Pokud je kapaliny dostatek, opatrně dojeďte do servisu. Stejná kontrolka může svítit v případě, že je za jízdy zatažená ruční brzda (pokud vozidlo nemá samostatnou kontrolku na ruční brzdu – s písmenem P uprostřed).

Nízký tlak motorového oleje

Červená olejnička varuje před nízkým tlakem motorového oleje. Je třeba okamžitě zastavit, vypnout motor a po chvíli zkontrolovat hladinu oleje. Pokud je oleje správné množství a kontrolka stále bliká, přivolejte odbornou pomoc. Motor nenechávejte v chodu (ani na volnoběh).

Nedostatečné množství motorového oleje

Oranžová olejnička (bývá podtržená vlnovkou) značí nedostatečné množství motorového oleje. Opět je nutné zastavit, vypnout motor a po chvíli zkontrolovat množství oleje, který bude s největší pravděpodobností potřeba doplnit.

Závada v servořízení

Kontrolka (případně ve variantě bez vykřičníku) upozorňující na závadu v servořízení. Svítí-li žlutě, upozorňuje na omezenou funkci posilovače řízení, svítí-li červeně, znamená to celkový výpadek servořízení a tedy ztrátu posilovacího účinku. V takovém případě vypněte motor, znovu nastartujte a ujeďte krátkou vzdálenost. Pokud kontrolka nezhasne, znovu zastavte a vozidlo nejlépe nechte dopravit do servisu.

Přehřátý motor

Tato červená kontrolka poukazuje na přehřátý motor v důsledku nízké nebo vysoké hladiny chladicí kapaliny. Je třeba okamžitě zastavit, vypnout motor a po vychladnutí motoru zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny.

Chyba dobíjení akumulátoru

Červená kontrolka akumulátoru upozorňuje na chybu dobíjení akumulátoru, který v tu chvíli není dobíjen. Vozidlem můžete dojet do servisu, ale vypněte všechny elektrické spotřebiče.

Význam dalších důležitých kontrolek je obsahem samostatného článku. Vysvětlení a popis všech kontrolek, kterými váš vůz disponuje, najdete v návodu k obsluze.