Radar - jak fungují policejní radary

12.10.2022

Ministerstvo dopravy vydalo statistiku dopravních přestupků a trestných činů za první pololetí roku 2022 a opět se potvrzuje, že ani letos se čeští řidiči s dodržováním povolené rychlosti nikterak netrápí a stejně jako loni patří vysoká rychlost mezi nejčastější dopravní přestupky. K boji proti silničním pirátům používá policie mimo jiné i policejní radary. Těch existuje hned několik druhů. Liší v technologii, kterou využívají na měření, a ve způsobu použití.

Obsah článku

Za první pololetí roku 2022 se řidiči na českých silnicích dopustili necelých 200 000 přestupků a trestných činů, za které jsou přičítány body do bodového konta řidiče. Každý druhý přestupek se přitom týká překročení povolené rychlosti ať už v obci nebo mimo ni. Dalším rozšířeným nešvarem je potom držení mobilního telefonu za jízdy a nepoužití bezpečnostního pásu či helmy.

V těchto případech důrazně doporučujeme mít sjednané kvalitní povinné ručení vozu, často totiž nezodpovědným jednáním můžete způsobit dopravní nehodu s tragickými následky.

Dopravní přestupek (leden – červen 2022) v % z celkového počtu přestupků
překročení povolené rychlosti v obci o 5-20 km/h 31,07
držení mobilního telefonu během jízdy 17,65
nepoužití bezpečnostního pásu či helmy 16,48
překročení povolené rychlosti v obci o více než 20 km/h 9,54
překročení povolené rychlosti mimo obec o 10-30 km/h 7,09
nedání přednosti v jízdě 3,05
stání na vyhrazeném místě pro osoby s průkazem ZTP 2,22
překročení povolené rychlosti mimo obec o více než 30 km/h 2,09
nerespektování signálu Stůj 2,02
odmítnutí testu na alkohol 1,43

zdroj: Ministerstvo dopravy, autor: povinne-ruceni.com

Základním prvkem, kterým se policie snaží na silnicích udržovat pořádek a bezpečnost, je policejní radar. Policejních radarů existuje několik druhů, které se liší hlavně v používané technologii měření. Rychlostní radary mají tu výhodu, že kromě změření rychlosti dokážou i případný přestupek zdokumentovat a poskytnout tak o něm důkaz.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Jaké rychlostní radary policie používá

Rychlostní radary se ve výbavě policie vyskytují v několika provedeních, zjednodušeně je můžeme rozdělit na čtyři základní kategorie, a sice stacionární radar, úsekové měření a přenosné ruční radary a mobilní radary v autech.

Stacionární radar

Stacionární radar je instalován na jedno místo, na kterém dlouhodobě hlídá a měří rychlost jedoucích vozidel. Většinou ho najdeme na místech, kde se nejvyšší povolená rychlost často překračuje nebo na místě, které je rizikové třeba pro chodce. Aktuální rychlost vozu je změřena na krátkém úseku před samotným radarem, na ten jsou řidiči upozorněni dopravní značkou.

Radar – jak fungují policejní radary
Stacionární radar bývá označen dopravní značkou

Úsekové měření

Úsekové měření spočívá ve vyfocení vozu na začátku a konci daného úseku. Na základě toho zařízení vypočítá průměrnou rychlost vozidla, doplní přesný čas a zjistí-li, že jste povolenou rychlost překročili, pošle informaci a fotografii na příslušná místa.

Přenosné radary

Přenosný radar patří mezi základní vybavení policie v boji se silničními piráty. Jedná se o “kameru”, která je schopná zaměřit vůz či motorku na vzdálenost až 300 metrů. K dispozici je digitální kamera, laserové měřiče a GPS modul, který zaznamená ty řidiče, kteří nedodrží předepsanou rychlost.

Mobilní radary v autech

Kromě výše uvedených přenosných radarů má policie k dispozici ještě další skupinu radarových zařízení, a sice mobilní radary ve vozech. Jedná se o poměrně složitou technologii, která umožňuje měřit rychlost vozu i z jedoucího auta. Policejní vůz disponuje kamerami zabudovanými v přední i zadní části vozu a systém samotný pak měří rychlost vozu nejen jedoucího vpředu, ale rovněž rychlost vozu blížícího se z protisměru.

Jak funguje rychlostní radar

Samotné měření rychlosti pak probíhá u každé skupiny radarů pomocí různých fyzikálních jevů. Jak tedy funguje konkrétní rychlostní radar?

Jednoduchá fyzika

Poměrně jednoduše lze vypočítat rychlost vozidla v případě, že je měřena na určitém úseku. Známe totiž čas, za který daný úsek vozidlo projede, a délku úseku. Systém tedy jen jednoduše dopočítá rychlost. Nevýhodou u tohoto způsobu měření rychlosti je fakt, že počítá rychlost průměrnou. Pokud se tedy v půlce měřeného úseku přistihnete, že jedete rychle, stačí přibrzdit a úsek dojet pomalu.

Laserový paprsek

Přenosné ruční radary, tedy “kamery”, fungují na principu laserového paprsku vyslaného v infračerveném spektru. Paprsek doputuje k cíli, odrazí se od něj a přístroj ho zpátky zachytí. Radar pak už jen změří čas mezi vysláním paprsku a jeho návratem.

Dopplerův jev

Stacionární radary a mobilní radary ve vozech pracují na principu Dopplerova jevu, který využívá odražených radiových vln v mikrovlnném pásmu. Jinými slovy tedy porovnává frekvence vysílaného a odraženého signálu. Na principu Dopplerova jevu fungují i informační tabule, které zobrazují aktuální rychlost vozu.


Rychlostní radary fungují na principu Dopplerova jevu

Jak poznat, kde se policejní radar nachází

Běžně jezdíte podle předpisů, ale někdy, převážně na dlouhých rovných okreskách, se prostě zapomenete a o několik kilometrů v hodině povolenou rychlost překročíte. Policisté kolikrát nemají slitování ani s opravdu malým prohřeškem. Jak si můžete zjistit, kde se na vaší trase nachází policejní radar?

  • pozorně sledujte provoz před sebou – buď vás upozorní blikáním řidiči jedoucí v protisměru, nebo si možná sami v předstihu všimnete neoznačené oktávky stojící nenápadně mimo vozovku
  • použijte mobilní aplikaci – v dnešní době je jednoduché sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky silničního provozu v reálném čase. Zkuste třeba některou z navigací, které vám s předstihem ohlásí policejní radar nebo hlídku.
  • jezděte podle předpisů – nejjednodušší ovšem bude, budete-li se držet předpisů a na svých cestách budete jezdit maximální povolenou rychlostí

Ne vždy se ale zadaří a i přes důslednost a pozornost si můžete způsobit škodu na vlastním vozidle. Podívejte se, zda máte sjednané havarijní pojištění.

Antiradar a policejní radary

Samostatnou kapitolou jsou antiradary. Velmi často mají řidiči za to, že jsou antiradary v Česku zakázané. Pravdou ovšem je, že skutečně zakázané jsou pouze tzv. aktivní antiradary, tedy takové, které dokážou policejní radar rušit či ho jinak ovlivňovat. Naopak pasivní antiradary, které vás na policejní radar pouze upozorní, můžete ve svém voze používat.

Zpozornět byste měli, pokud se s namontovaným pasivním antiradarem vydáte do zahraničí. Ne všechny země jsou tak benevolentní jako Česko a i tento typ antiradarů považují za nezákonný.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Pokuta za překročení povolené rychlosti vám může do schránky přijít za několik týdnů či měsíců. Doba by ovšem neměla překročit 3 roky, po uplynutí této lhůty je pokuta promlčená. V tomto článku si přečtěte, jak vysoké pokuty vám hrozí za nedodržení maximální rychlosti.
To, že vás radar, spíše tedy kamera na radaru, vyfotila, poznáte bezpečně až z obsílky o dopravním přestupku. Nicméně i samotné focení můžete zaznamenat v noci, většinou se totiž jedná o poměrně silné probliknutí červeného světla. Zde si můžete přečíst, zda vás v budoucnu nejen od pokuty za rychlost zachrání autopilot.

Úsekový radar funguje na jednoduchém principu výpočtu rychlosti za předpokladu, že známe dráhu a čas. Tento typ radaru vypočítá průměrnou rychlost na daném úseku. V našem článku se dozvíte, kde se hodně bourá, často právě kvůli vysoké rychlosti.