Dopravní nehody napříč ČR – kde se bourá nejčastěji?

17.08.2022

Dopravní nehody jsou vždy, i když se jedná o ty méně závažné, které se navíc obejdou bez zranění, nepříjemným zážitkem. Policie ČR šetřila v loňském roce 99 332 nehod, což znamená, že na každý den jich připadá průměrně 272. Účastníkem dopravní nehody se může stát i ten nejzkušenější nebo nejopatrnější řidič, který může doplatit na chybu jiného řidiče. K větší bezpečnosti může přispět nejen sledovat nehody aktuálně, ale především znát rizikové úseky, kde jsou nehody nejčastější.

Dopravní nehody napříč ČR – kde se bourá nejčastěji?
Dopravní nehody jsou nepříjemným zážitkem pro všechny zúčastněné

Určitá místa dopravním nehodám nahrávají

Přestože nebezpečí dopravní nehody číhá takřka na každém kilometru, existují místa, kde je riziko srážky větší než jinde. Obecně jde o nepřehledné úseky, komplikované křižovatky, výpadovky z velkých měst s hustým provozem nebo i opravované úseky. Na trasách, kterými projíždíme téměř denně, tato místa velmi dobře známe a můžeme na nich být obezřetnější. Na méně známých trasách k identifikaci takových míst pomohou statistiky.

Užitečné informace před cestou mohou pomoci

Před cestou se kvůli možnému zdržení často zajímáme o aktuální dopravní nehody. Vyhledat se dají tyto nehody online nebo také v běžně používaných aplikacích, které umí při plánování trasy zohlednit aktuální dopravní situaci, tedy i zdržení v důsledku dopravní nehody.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Co je ovšem méně známé, je portál portalnehod.cz, který neřeší nehody aktuálně, ale na základě údajů z posledních 24 měsíců zobrazuje úseky, kde jsou dopravní nehody nejčastější. Na jeho vzniku se podílela Česká kancelář pojistitelů a společnost DataFriends. Na tomto portálu si na přehledné interaktivní mapě ČR můžete zobrazit nejrizikovější úseky, kde opakovaně dochází k dopravním nehodám.

Nebezpečná místa i s detaily přehledně na mapě

Na mapě se lze zaměřit na konkrétní kraj či okres nebo vyhledat přesnou lokalitu; je možné i naplánovat trasu z bodu A do bodu B a seznámit se s nejnebezpečnějšími úseky na dané trase. Snadno si tak vyfiltrujete např. nehody Olomouc, kde hrozí nehoda na D1, nehoda D8 apod.

Výchozí zobrazení zahrnuje veškeré dopravní nehody, zaměřit se lze ale i na:

 • nehody podle způsobených zranění (lze vyfiltrovat nehody, při kterých došlo k vážným zraněním či úmrtím),
 • nehody podle jejich druhu (nehody zapříčiněné nevhodným předjížděním, nehody v důsledku nepřiměřené rychlosti, střety se zvěří, nehody s cyklisty).

Ke zvolenému filtru je možné zobrazit tabulku 10 nejrizikovějších míst. Ke každému rizikovému místu jsou k dispozici následující údaje:

 • počet nehod
 • odhadnutá škoda Policií ČR
 • odhadnutá škoda pojišťoven
 • nejčastější příčina nehod
 • počet zraněných (rozděleno na úmrtí / těžká zranění / lehká zranění)

Jaké úseky jsou pro dopravní nehody aktuálně nejrizikovější?

V počtu nehod vede Praha a blízké okolí

K nejvíce nehodám pochopitelně dochází v místech s nejhustším provozem, tedy v okolí Prahy. Nehoda Praha se v TOP 10 nejrizikovějších místech objevuje hned devětkrát – v 5 případech jde přímo o hlavní město, ve 4 případech o přilehlé okresy (Praha – východ, Praha – západ). Zbývající lokalitou v TOP 10 je nehoda na D1 v okrese Benešov.

Vůbec nejrizikovějším místem je 11. km dálnice D1 u Modletic (na mapě bod č. 1). Nehoda na D1 se na tomto místě v uplynulých 2 letech řešila téměř stokrát. Tuto a další 4 nejnebezpečnější lokality v ČR, kde jsou dopravní nehody nejčastější, si můžete prohlédnout na následující mapě:

Nehoda Praha se mezi rizikovými lokalitami objevuje velmi často; zdroj: portalnehod.czNehoda Praha se mezi rizikovými lokalitami objevuje velmi často; zdroj: portalnehod.cz

Lokality s největším počtem obětí a vážně zraněných

Každá nehoda je – i přes sjednané pojištění vozidla – nepříjemný zážitek. Nejhorší jsou ovšem ty tragické. Pokud jde o dopravní nehody, při kterých zemřel či byl vážně zraněn člověk, dostáváme se v rámci nejnebezpečnějších míst i daleko za hranice Prahy. Mezi 5 míst s největším počtem obětí a vážně zraněných patří lokality v okresech Praha – východ, Brno – venkov, Kolín, Litoměřice a Praha – západ:

Nejrizikovější místa tragických a vážných dopravních nehod; zdroj: portalnehod.cz
Nejrizikovější místa tragických a vážných dopravních nehod; zdroj: portalnehod.cz

Na tomto úseku D5 se zvýšená opatrnost vyplatí

Častým místem dopravních nehod je kromě již zmíněných lokalit například dálnice D5, spojující Prahu s německými hranicemi. Dopravní nehoda D5 často blokuje především na jejích prvních cca 16 km. Posuďte sami:

Nehoda D5 hrozí hlavně mezi Prahou a Berounem; zdroj: portalnehod.cz
Nehoda D5 hrozí hlavně mezi Prahou a Berounem; zdroj: portalnehod.cz

Nehoda Brno? Tady raději nohu z plynu

Nesoustřeďme se ovšem jen na Prahu a její blízké okolí. Moravská metropole je na tom s dopravními nehodami sice o něco lépe než naše hlavní město, ale i Brno má svá riziková místa. Podívejte se na ta, kde hlavní příčinou dopravních nehod bývá nepřiměřená rychlost. Tento typ nehod komplikuje provoz v Brně zejména v těchto lokalitách:

Nehoda Brno v důsledku nepřiměřené rychlosti; zdroj: portalnehod.cz
Nehoda Brno v důsledku nepřiměřené rychlosti; zdroj: portalnehod.cz

Když se nehodě nevyhneme, pomůže pojištění

Dodržování dopravních předpisů, dobrý technický stav vozidla, ohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu a opatrnost zejména na rizikových úsecích – to bylo mělo být samozřejmostí pro každého řidiče. A v neposlední řadě také pojištění auta – to sice riziko dopravní nehody neodvrátí, ale pomůže předejít nepříznivým finančním následkům nehody. Pojištění by mělo být v ideálním případě dvojí – povinné ručení pro uhrazení škod, které způsobíte ostatním při vámi zaviněné dopravní nehodě, havarijní pojištění pro uhrazení škod na vašem vlastním vozidle.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Záznam o dopravní nehodě je třeba vyplnit především čitelně a co nejpodrobněji. Formulář vyplňujte postupně od bodu 1 až po bod 15, nepodceňte ani nákres dopravní nehody. Kolonku „poznámky“ využijte ke sdělení dalších informací, které považujete za důležité nebo které se do ostatních kolonek nevešly. Jaké konkrétní body je třeba vyplnit, jsme sepsali v tomto článku, kde zároveň najdete i formulář ke stažení.
Bezprostředně po dopravní nehodě je nutné upozornit na místo nehody (výstražný trojúhelník, výstražná světla) a zjistit, zda je někdo zraněn, a pokud ano, poskytnout mu první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Dalším krokem je přivolání policie nebo (v případě, kdy zákon přivolání policie nevyžaduje) sepsání záznamu o dopravní nehodě a zdokumentování místa nehody. Až poté následuje nahlášení nehody pojišťovně. Podrobný popis toho, jak postupovat, si můžete přečíst v tomto článku.
Pokud nebyla nehoda vyřešena na místě (týká se např. přestupku zavinění nehody s ublížením na zdraví), je postoupena k projednání ve správním řízení. Podezřelý ze zavinění dopravní nehody obdrží oznámení o zahájení řízení. Následují ústní výpovědi (jsou-li vyžadovány), dokazování a projednávání, jejichž cílem je prokázání (ne)viny obviněného. Dojde-li k prokázání viny, je obviněnému zároveň uložen správní trest. Správní řízení by mělo být ukončeno do 2 měsíců od jeho zahájení.
Pojistnou událost (v tomto případě dopravní nehodu) byste měli nahlásit pojišťovně bez zbytečného otálení, tedy ideálně ihned po jejím vzniku (pochopitelně poté, co vyřešíte vše nezbytné na místě nehody, postaráte se o zraněné apod.). Nejjednodušší je využít online formulář na webových stránkách pojišťovny, případně pojišťovnu kontaktovat telefonicky, písemně poštou nebo osobně na pobočce. Další informace o hlášení dopravní nehody si můžete přečíst zde.

Policii je podle zákona (zákon č. 361/2000 Sb.) nutné k dopravní nehodě přivolat v případě, že:

 • došlo k usmrcení nebo zranění osoby,
 • došlo ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč,
 • došlo ke hmotné škodě na majetku třetí osoby (plot, zaparkované vozidlo apod.),
 • došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (dopravní značka, svodidla apod.),
 • nejste sami schopni obnovit plynulost provozu.

Policii přivolejte také tehdy, pokud se nedohodnete na vině nebo někdo z účastníků odmítne sepsat záznam o nehodě. A samozřejmě také v případě, že viník nehody ujel.