Přehled emisních norem

19.12.2018Ostatní

Od září letošního roku začala platit emisní norma Euro 6c, která zavádí přísnější formu testování emisí a spotřeby u nových vozidel. Dosud se automobily testovaly v laboratorních podmínkách, podle nové normy budou nyní zkoušky probíhat v situacích, které mnohem více odpovídají reálnému provozu. Pojede se delší vzdálenost a vyšší rychlostí. Některé motory budou proto nahrazeny motory modernějšími, jiné modely už v nabídce ani nenajdeme.

První “Euro normou”, byť se v té době ještě tak nenazývala, byla směrnice číslo 70/220/EEC z roku 1970, která sbližovala právní předpisy tehdejších členů Evropských společenství, jež se týkaly opatření proti znečišťování životního prostředí plyny ze zážehových motorů u motorových vozidel.

Rok zavedeníNormaCO
(g/km)
NOX
(g/km)
HC+NOX
(g/km)
HC
(g/km)

(g/km)
199213,16 / 3,16X1,13 / 1,13X / XX / 0,18
199622,20 / 1,00X0,50 / 0,70X / XX / 0,08
200032,30 / 0,640,15 / 0,50X / 0,560,20 / XX / 0,05
200541,00 / 0,500,08 / 0,25X / 0,300,10 / XX / 0,025
200951,00 / 0,500,06 / 0,18X / 0,230,10 / XX / 0,005
201461,00 / 0,500,06 / 0,08X / 0,170,10 / XX / 0,005
20186c1,00 / 0,500,06 / 0,08X / 0,170,10 / XX / 0,005


Legenda:
CO – oxid uhelnatý, NOX – oxidy dusíku, HC – uhlovodíky, PČ – pevné částice

První klasickou normou pak byla až v roce 1992 norma EURO 1, jejímž hlavním cílem bylo snížení množství emisí oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a uhlovodíků. Zajímavostí budiž fakt, že nerozlišovala mezi vznětovým a zážehovým motorem.
Norma EURO 2, která byla zavedena o čtyři roky později, limity o něco snížila a už rozdělila limitní hodnoty podle typu motoru. Stejně jako EURO 1, i tato norma pracovala s výsledným součtem emisí uhlovodíků a oxidů dusíku. Ty jsou odděleně sledovány až od normy EURO 3 z roku 2000.
Normy EURO 4 z roku 2005 a EURO 5 z roku 2009 se zaměřily na vznik škodlivin u vznětových motorů, hlavně na pevné částice a na emise oxidů dusíku. Byť se filtr pevných částic začal objevovat už dříve u EURO 3, teprve s nástupem čtvrté a páté normy se dočkal masivního rozšíření.
EURO 6 pak limity pro emise oxidů dusíku ještě více zpřísňuje a na trh se tak dostávají vozy, které jsou schopny za pomoci kapaliny AdBue přeměnit dané emise na neškodný dusík a vodu.

Přehled emisních norem

A bude hůř

Alespoň pro výrobce automobilů. Aby nové vozy prošly v praxi novým testováním, které zavedla norma EURO 6c, musely být přidány filtry pevných částic i do zážehových motorů a téměř všechny motory vznětové už musejí umět pracovat se systémem vstřikování AdBlue.
Rok 2019 pak bude z tohoto pohledu ještě neúprosnější, protože nové vozy budou testovány v reálném provozu na skutečné silnici, tzv. RDE (Real Driving Emissions), v rámci modifikované normy EURO 6d-TEMP.

Evropská unie myslí ale ještě mnohem dál a předpokládá, že od roku 2025 by měly být výrobci aut schopni prodat 15% bezemisních nebo nízkoemisních vozů, jinak jim hrozí pokuta.Nejnovější články

  Proč nešetřit na povinném ručení?

  15.05.2019

  Mezi majiteli vozidel se najdou lidé, kteří neplatí povinné pojištění vozidla. Nakonec ale stejně neušetří, naopak mohou o hodně přijít.

  Senioři za volantem

  02.05.2019

  I když za svůj život najeli mnoho kilometrů, patří senioři mezi nejohroženější skupinu řidičů. Projekt Jedu s dobou jim pomáhá ulehčit řízení.

  Přísnější pravidla pro novopečené řidiče

  30.04.2019

  Začínající řidiče možná čeká dvouletá zkušební lhůta, během které pro ně budou platit přísnější podmínky. Přijít o řidičský průkaz bude snadnější.

  Omezování maximální rychlosti

  25.04.2019

  Snahy pro snižování emisí a zmírnění dopadů na ovzduší jsou na dobré cestě. Po úspěšné akci se Evropa zajímá i o zvýšení bezpečnosti na silnicích.