Přehled emisních norem

19.12.2018

Od září letošního roku začala platit emisní norma Euro 6c, která zavádí přísnější formu testování emisí a spotřeby u nových vozidel. Dosud se automobily testovaly v laboratorních podmínkách, podle nové normy budou nyní zkoušky probíhat v situacích, které mnohem více odpovídají reálnému provozu. Pojede se delší vzdálenost a vyšší rychlostí. Některé motory budou proto nahrazeny motory modernějšími, jiné modely už v nabídce ani nenajdeme.

První “Euro normou”, byť se v té době ještě tak nenazývala, byla směrnice číslo 70/220/EEC z roku 1970, která sbližovala právní předpisy tehdejších členů Evropských společenství, jež se týkaly opatření proti znečišťování životního prostředí plyny ze zážehových motorů u motorových vozidel.

Rok zavedení Norma CO
(g/km)
NOX
(g/km)
HC+NOX
(g/km)
HC
(g/km)

(g/km)
1992 1 3,16 / 3,16 X 1,13 / 1,13 X / X X / 0,18
1996 2 2,20 / 1,00 X 0,50 / 0,70 X / X X / 0,08
2000 3 2,30 / 0,64 0,15 / 0,50 X / 0,56 0,20 / X X / 0,05
2005 4 1,00 / 0,50 0,08 / 0,25 X / 0,30 0,10 / X X / 0,025
2009 5 1,00 / 0,50 0,06 / 0,18 X / 0,23 0,10 / X X / 0,005
2014 6 1,00 / 0,50 0,06 / 0,08 X / 0,17 0,10 / X X / 0,005
2018 6c 1,00 / 0,50 0,06 / 0,08 X / 0,17 0,10 / X X / 0,005


Legenda: CO – oxid uhelnatý, NOX – oxidy dusíku, HC – uhlovodíky, PČ – pevné částice

První klasickou normou pak byla až v roce 1992 norma EURO 1, jejímž hlavním cílem bylo snížení množství emisí oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a uhlovodíků. Zajímavostí budiž fakt, že nerozlišovala mezi vznětovým a zážehovým motorem.

Norma EURO 2, která byla zavedena o čtyři roky později, limity o něco snížila a už rozdělila limitní hodnoty podle typu motoru. Stejně jako EURO 1, i tato norma pracovala s výsledným součtem emisí uhlovodíků a oxidů dusíku. Ty jsou odděleně sledovány až od normy EURO 3 z roku 2000.
Normy EURO 4 z roku 2005 a EURO 5 z roku 2009 se zaměřily na vznik škodlivin u vznětových motorů, hlavně na pevné částice a na emise oxidů dusíku. Byť se filtr pevných částic začal objevovat už dříve u EURO 3, teprve s nástupem čtvrté a páté normy se dočkal masivního rozšíření.
EURO 6 pak limity pro emise oxidů dusíku ještě více zpřísňuje a na trh se tak dostávají vozy, které jsou schopny za pomoci kapaliny AdBue přeměnit dané emise na neškodný dusík a vodu.

Přehled emisních norem

A bude hůř

Alespoň pro výrobce automobilů. Aby nové vozy prošly v praxi novým testováním, které zavedla norma EURO 6c, musely být přidány filtry pevných částic i do zážehových motorů a téměř všechny motory vznětové už musejí umět pracovat se systémem vstřikování AdBlue.
Rok 2019 pak bude z tohoto pohledu ještě neúprosnější, protože nové vozy budou testovány v reálném provozu na skutečné silnici, tzv. RDE (Real Driving Emissions), v rámci modifikované normy EURO 6d-TEMP.
Evropská unie myslí ale ještě mnohem dál a předpokládá, že od roku 2025 by měly být výrobci aut schopni prodat 15% bezemisních nebo nízkoemisních vozů, jinak jim hrozí pokuta.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com