Osoba blízká nemusí být jen příbuzný

19.04.2023

Až do roku 2013 se institut osoby blízké poměrně často zneužíval při vyvázání se z odpovědnosti za dopravní přestupek, typicky při překročení povolené rychlosti zachycené policejním radarem. Pokud fotografie osoby řídící vůz nebyla zcela průkazná, stačilo majiteli vozu odepřít výpověď policistům s tím, že auto řídila jemu osoba blízká. K potrestání ve většině případů nedošlo, okruh potenciálních osob odpovědných za přestupek byl příliš široký na to, aby se s tím příslušné orgány zabývaly. V roce 2013 ale novela silničního zákona přenesla odpovědnost za dodržování pravidel na provozovatele vozidla.

Obsah článku

Osoba blízká může být i přítel

Za osobu blízkou jsou považovány osoby v příbuzenském vztahu, tedy např. rodiče, děti, prarodiče, sourozenci a manželé nebo partneři v registrovaném partnerství. Osoba blízká, kromě příbuzných, ale může být i blízký přítel, se kterým má dotyčný úzký a citový vztah. V takovém případě ale musí soud detailně prověřit, že se o intenzivní přátelský vztah skutečně jedná. Kromě dopravních přestupků se institut osoby blízké vyskytuje v oblasti:

  • svěření dítěte do péče jiné osoby – v případě, že se o dítě nemůže starat žádný z rodičů, je možné dítě svěřit do péče osoby blízké.
  • daní – dary od příbuzných a osob, se kterými žil obdarovaný ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku před poskytnutím daru, nepodléhají dani z příjmu.
  • ochrany jména – pokud někdo zneužije neoprávněně vaše jméno, má právo na ochranu jména i vám osoba blízká.
  • trestního řízení – v tomto typu řízení je nejčastěji využíváno právo odepřít výpověď, pokud by ta vedla k trestnímu stíhání osob blízkých.

S institutem osoby blízké se dále setkáme v pracovním právu, předkupním právu a v oblasti péče o blízké.

Osoba blízká nemusí být jen příbuzný
Osoba blízká se často využívala jako výmluva, aby se majitel vozu vyhnul pokutě za dopravní přestupek.

Osoba blízká a pokuta za dopravní přestupek

Až do roku 2013 se “osoba blízká” hojně využívala při dopravních přestupcích, nejčastěji při překročení rychlosti nebo neoprávněném parkování. Novela silničního zákona ale tuto praxi zatrhla, když zavedla tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla. Nepodaří-li se zjistit totožnost řidiče páchajícího přestupek, pokuta jde za provozovatelem vozu. Aby nedošlo k mýlce – v těchto případech lze stále uplatnit osobu blízkou. Rozdíl oproti minulé úpravě je ale v tom, že tentokrát alespoň někdo zaplatí pokutu. To, jestli peníze budete dále vymáhat po skutečném řidiči, je jen na vás. Nepřijdete ani o body, jelikož vy jako provozovatel jste potrestáni jen za to, že jste nedohlédli na to, aby váš vůz neporušil dopravní předpisy.

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla platí pouze v případě, že:

  • není známa totožnost skutečného řidiče
  • porušení pravidel silničního provozu bylo zjištěno pomocí automatizovaného systému bez obsluhy (typicky policejním automatizovaným radarem) nebo špatným parkováním

Pokuta se poté provozovateli uloží ve výši, která odpovídá pokutě za daný přestupek.

Pokuta za rychlost mezi nejčastějšími pokutami

I v roce 2022 patřila vysoká rychlost mezi nejčetnější bodované dopravní přestupky, téměř polovina všech prohřešků se týkala právě překročení povolené rychlosti.

Dopravní přestupek nebo trestní čin Podíl v %
Překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h 29,54
Držení mobilního telefonu nebo jiného zařízení během řízení 16,38
Nepoužití bezpečnostního pásu nebo ochranné přilby 14,84
Překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o více než 20 km/h 9,30
Překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec o méně než 30 km/h 7,45
Nedání přednosti v jízdě 3,47
Překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec o více než 30 km/h 2,24
Neoprávněné stání na místě vyhrazeném pro osoby s průkazem ZTP 2,18
Jízda na červenou 2,16
Jízda pod vlivem návykové látky 1,98

zdroj: www.mdcr.cz, autor: povinne-ruceni.com

Pokuta za rychlost a její výše potom závisí na tom, zda došlo k překročení rychlosti v obci či mimo obec a o kolik kilometrů. Nejnižší sazba v blokovém řízení je 1 000 korun, při překročení rychlosti o více než 40 km/h hrozí pokuta ve výši až 10 000 korun a zákaz řízení až na jeden rok.

Pokuta za parkování častým prohřeškem ve velkých městech

Statistiky pokut za nesprávné parkování neexistují, bezesporu se ale jedná o nejčastější pokuty udělované ve větších městech, kde bývá problém s parkováním. Nejzávažnějším přestupkem je parkování na místě vyhrazeném pro osoby s průkazem ZTP. Odstavíte-li svůj vůz na takovém místě, hrozí vám pokuta za parkování ve výši až 2 500 korun na místě, případně až 10 000 korun ve správním řízení, k tomu se vám ještě přičtou dva body do bodového konta řidiče.

Vysoké pokuty vám rovněž hrozí za nepojištěné vozidlo. Denní sazba za nepojištěný osobní vůz se pohybuje v průměru okolo 50 korun v závislosti na kubatuře. Nezaplatíte-li povinné ručení na autě za celý rok, výsledná pokuta bude podstatně vyšší, než kdybyste si povinné ručení zaplatili. Výhodné povinné ručení si můžete sjednat zde.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Pokuta za rychlost přijde do schránky většinou během několika týdnů po spáchání přestupku. Pokutu můžete dostat i za propadlý řidičský průkaz. Poradíme vám, jak na jeho výměnu.
Za osobu blízkou se považuje osoba v příbuzenském vztahu, rovněž i osvojitel a osvojenec, manžel a registrovaný partner. Za osobu blízkou lze považovat i osobu bez příbuzenského vztahu, pokud se prokáže, že se jedná o silný intenzivní vztah. Institut osoby blízké můžete i nadále využít při dopravním přestupku v případě, že nebylo možné zjistit totožnost řidiče a přestupek byl zaznamenám automatizovaným radarem bez obsluhy. Jak policejní radary fungují se dočtete v našem dalším článku.
Bloková pokuta na místě se za špatné parkování pohybuje v rozmezí od několika stovek až po zhruba 2 000 korun. Nejdráž vás vyjde parkování na místě pro osoby s průkazem ZTP, ve správním řízení se může pokuta vyšplhat až do výše 10 000 korun, k tomu jsou řidiči přičteny 2 body do bodového konta. Pokuta vám hrozí i za nedostatečnou povinnou výbavu. Přečtěte si, co všechno do ní patří.