Nejzajímavější mosty v Česku

02.01.2019

Některé mosty jsou více než jen spojnicí mezi dvěma břehy. Pyšní se svými rozměry, originálním architektonickým řešením nebo unikátním vzhledem. Některé jsou velmi dobře známé, jiné naší pozornosti poněkud unikají. Podívejme se na desítku těch nejzajímavějších mostů v Česku.

Karlův most

Seznam by nebyl úplný bez našeho nejproslulejšího mostu, který překlenuje řeku Vltavu. Po původních názvech Pražský nebo Kamenný získal Karlův most své pojmenování po císaři Karlu IV. Je 518 metrů dlouhý, téměř 10 metrů široký a je lemován 30 barokními sousošími. Až do roku 1841 byl jedinou spojnicí mezi pravým a levým pražským břehem. Podle legendy se při jeho stavbě do malty přimíchávala vejce, tvaroh i sýr. Snad proto slouží až dodnes, i když už pouze chodcům.

Nejzajímavější mosty v Česku

Kamenný most v Písku

Naším nejstarším dochovaným mostem je raně gotický kamenný most, který v Písku překlenuje řeku Otavu. Byl postaven již ve druhé polovině 13. století, a to nejprve na souši. Teprve když byl dokončen, bylo koryto řeky opět zaplaveno vodou. Most je 111 metrů dlouhý, přibližně 4,5 metru široký a podobně jako Karlův most je zdoben barokními sochami. A stejně jako jeho pražský kolega slouží dnes už jen pro pěší.

Kamenný most v Písku

Radotínský most

Radotínský most je se svou délkou 2 291 m nejdelším mostem v Česku. Je součástí Pražského okruhu a údolí Vltavy pomáhá překlenout motoristům i cyklistům – pod jeho částí je totiž zavěšená cyklostezka. Ve skutečnosti se jedná o dva mosty, které na sebe ale fyzicky navazují a tvoří jediný most.

Barrandovský most

Další prvenství drží další pražský most. Barrandovský most přes řeku Vltavu je jako významný dopravní uzel dopravně nejvytíženějším mostem v Česku. Denně po něm projede okolo 140 000 vozidel, což je průměrně téměř 100 vozidel za minutu. Slouží chodcům, cyklistům i motoristům – těm jsou k dispozici čtyři pruhy v každém směru. Barrandovský most byl postaven v letech 1978 – 1988 jako most Antonína Zápotockého. Je dlouhý 352 metrů a široký 40 až 55 metrů. Dnes, po 30 letech od dokončení, vyžaduje kompletní rekonstrukci, která je plánována na rok 2020.

Barrandovský mostZdroj: Wikimedia Commons, Autor: Petr Jedelský

Žďákovský most

Žďákovský most spojuje břehy Orlické přehrady, a to jediným mostním obloukem. To z něj činí největší ocelový obloukový most v České republice. V době, kdy most vznikl (dokončen byl v roce 1967), byl dokonce největším jednoobloukovým mostem na světě. Na jeho stavbu bylo použito 4 116 tun oceli, z čehož 3 100 tun padlo na mostní oblouk. Žďákovský most je 543 metrů dlouhý a klene se 50 metrů nad hladinou přehrady, která dosahuje hloubky až 60 metrů. Název dala mostu osada Žďákov, která byla napuštěním přehrady zatopena a přestala existovat.

Žďákovský mostZdroj: Wikimedia Commons, Autor: Michal Ritter

Mariánský most

Moderním, elegantním mostem je i Mariánský most v Ústí nad Labem. Postaven byl v 90. letech 20. století a rychle se stal novodobým symbolem města. Most spojuje městské části Ústí nad Labem-město a Ústí nad Labem-Střekov a slouží motoristům, cyklistům i chodcům.

Mariánský most

Vojslavický dvojmost

Ne jeden most, ale rovnou dva mosty nad sebou vedou přes řeku Želivku mezi obcemi Píšť a Vojslavice. Dvě patra činí z mostu technický unikát. Vrchním patrem mostu vede dálnice D1, starší spodní patro slouží místní dopravě.

Žampašský viadukt

Když se vydáte na cestu Posázavským pacifikem, vaše cesta povede přes kamenný Žampašský viadukt, který je nejvyšším železničním mostem v Česku a druhým ve střední Evropě. Most byl postaven v letech 1898 až 1899 z hrubozrnné žuly z okolních lomů kolem řeky Sázavy. Je vysoký 41,5 metru a tvoří ho 7 masivních oblouků.

Kostelanský most

Řeku Moravu překlenuje v Kostelanech nad Moravou unikátní portálový nýtovaný most z počátku 20. století. Připomíná staré řetězové mosty a díky své konstrukci a nosnému systému se zařadil mezi kulturní památky. Nejkrásnější pohled na most je každoročně 25. prosince, kdy se most v rámci “Oslavy Betlémského světla” rozzáří stovkami zapálených svíček, které se zrcadlí v hladině řeky Moravy.

Nedokončený most

A na závěr jedna kuriozita. Most, po kterém se na druhý břeh nedostanete a k jehož dokončení chybělo pouhých 30 metrů. Stavba mostu byla zahájena v roce 1939 na místě dnešní Švihovské nádrže, mezi obcemi Hulice a Borovsko. Most měl být součástí dálnice mezi Prahou a Brnem, před jeho dokončením ovšem došlo k napuštění Švihovské nádrže. Místo zamýšlených 100 metrů se nachází pouhé dva metry nad hladinou a zbylo z něj jen torzo.