Štítek: "zprostředkovatel"

Zprostředkovatel – prostředník pojišťovny nebo pojistníka

Zprostředkovatel – prostředník pojišťovny nebo pojistníka


Zprostředkovatelé pojištění jsou podnikatelské subjekty, které nám pomáhají při rozhodování o výběru vhodného pojištění, respektive vhodné pojišťovny.

Pojišťovací agent – zprostředkovatel pojištění

Pojišťovací agent – zprostředkovatel pojištění


Pojišťovací agent je zprostředkovatel pojištění, kerý má s jednou i více pojišťovnami uzavřenou písemnou smlouvu na jejímž základě nabízí jejich produkty.