Štítek: "zajistitel"

Proporcionální zajištění – typ pojištění samotné pojišťovny

Proporcionální zajištění – typ pojištění samotné pojišťovny


Živelné pohromy a přírodní katastrofy způsobují velké ztráty nejen lidem, ale i pojišťovnám. Proto i pojišťovna hledá pojištění u zajistitele.

Zajistitel – ochrana prvopojistitele

Zajistitel – ochrana prvopojistitele


Zajistitel poskytuje pojištění pro samotné pojistitele. Pojišťovny se tak mohou vzájemně chránit i mezi sebou.

Solventnost – platební schopnost

Solventnost – platební schopnost


Jsou-li pojišťovny schopny uhradit všechny své finanční závazky vznikající z jejich provozované činnosti, jsou považovány za solventní.

Retrocese – rozložení rizika více zajistitelům

Retrocese – rozložení rizika více zajistitelům


Pojišťovna se pojišťuje u zajistitele a v případě vzniku velké škody je i zajistitel pojištěn dalšími zajistiteli, kteří společně nesou následky škody.