Štítek: "solventnost"

Solventnost – platební schopnost

Solventnost – platební schopnost


Jsou-li pojišťovny schopny uhradit všechny své finanční závazky vznikající z jejich provozované činnosti, jsou považovány za solventní.