Štítek: "regres"

Regres – regresní nárok pojišťovny

Regres – regresní nárok pojišťovny


Ne všechny pojistné nároky uhradí pojišťovna bez následků. Pokud prokáže, že byla škoda způsobena úmyslně, může požadovat náhradu pojistného plnění.