Štítek: "právo"

Autonomní vozy, jejich výhody a nevýhody

Autonomní vozy, jejich výhody a nevýhody

31. 10. 2018Ostatní

Automobilový průmysl stojí na prahu největší změny za posledních sto let. Éra autonomních vozů se blíží, z řidičů budou jen pasivní diváci.

Vlastník – majitel

Vlastník – majitel


Vlastnické právo je jedním z nejčastěji využívaných věcných práv. Bez vlastnického práva by tržní hospodářství pozbylo smysl.

Devinkulace pojistného plnění

Devinkulace pojistného plnění


Pojistné plnění může být po provedení vinkulace převedeno na třetí osobu. Právo na výplatu pojistného plnění třetí osobě zaniká provedením devinkulace.