Štítek: "karenční lhůta"

Karenční lhůta (karenční doba)

Karenční lhůta (karenční doba)


Při uzavírání pojistné smlouvy může být sjednána tzv. karenční lhůta. Teprve po jejím uplynutí vzniká nárok na vyplacení pojistného plnění.