Štítek: "devinkulace"

Devinkulace pojistného plnění

Devinkulace pojistného plnění


Pojistné plnění může být po provedení vinkulace převedeno na třetí osobu. Právo na výplatu pojistného plnění třetí osobě zaniká provedením devinkulace.