TPMS - Systém kontroly tlaku v pneumatikách


TPMS je anglická zkratka, označující systém kontroly tlaku v pneumatikách. Čidla umístěná v kole moniturují tlak v každé pneumatice a vysílají signál do centrální řídící jednotky. Řidič pak může vidět na palubním počítači kompenzovaný tlak vzduchu a jakékoliv ztráty tlaku.
Pro systém kontroly tlaku v pneumatikách extisuje několik zkratek, jako například TPMS, nebo DDS.

TPMS – Systém kontroly tlaku v pneumatikách