Kdo je pojistník

Pojistník je osoba, která uzavírá s pojišťovnou smlouvu. Na pojistníka se vztahují podmínky pojistné smlouvy a bez jeho souhlasu nelze nic měnit ani rušit.

Pojistník a pojištěný nemusí vždy být jedna osoba. Pojistník je ten, kdo smlouvu vlastní, přestože se pojištění vztahuje na někoho jiného.


Zpět na: