Pojištěný

osoba, na jejíž odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje


Zpět na: