Pojištění odpovědnosti za škodu - pojistka


Pojištění odpovědnosti za škodu je typ pojištění, který se vztahuje na škodu způsobenou pojištěným ať přímo nebo nepřímo na majetku ostatních nebo na jejich zdraví. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplácí pojišťovna v případě vzniku škody přímo tomu, komu je způsobena škoda.
Pojištění odpovědnosti za škodu může být i povinné, např. v případě povinného ručení.

Pojištění odpovědnosti za škodu – pojistka „na blbost“