Počátek pojištění

den (a čas), kdy začíná pojištění platit. Tento údaj musí být uveden v pojistné smlouvě


Zpět na: