Autiomatická parkovací brzda (APB)


Automatická parkovací brzda je brzda ovládaná pouhým stisknutím tlačítka. Automatická ruční brzda nahrazuje klasickou páku ruční brzdy. Především začátečníci ocení automatickou parkovací brzdu, pokročilí řidiči dávají stále přednost klasické páce ruční brzdy.
Zkratka APB, která označuje automatickou parkovací brzdu vznikla z anglických slov Automated Parking Brake.

Autiomatická parkovací brzda (APB)