Výměna brzd – můžete ji provést i sami, ale raději to svěřte odborníkovi

23.03.2022

Brzdy jsou jednou z nejdůležitějších součástí automobilu a bezpečnost účasti v silničním provozu je naprosto závislá na jejich dobrém stavu. Brzdy jsou zhotoveny z houževnatého materiálu, ale i ten se v důsledku tření dříve či později opotřebí až do té míry, kdy již nedokáže zajistit správnou funkci brzd.

Výměna brzd – můžete ji provést i sami, ale raději to svěřte odborníkovi
Výměna brzd a pravidelná kontrola jejich stavu je velmi důležitá.

Kdy je správný čas na výměnu brzd?

Jako vše ostatní, i brzdový systém a zejména brzdové destičky podléhají mechanickému opotřebení v důsledku jeho používání. Naštěstí existuje několik způsobů, jak včas zjistit, že jsou brzdy na hranici své životnosti:

  • U novějších vozidel řidiče upozorní kontrolka na palubní desce.
  • Opotřebení bude indikovat i pištivý zvuk, který vzniká třením kontrolního plíšku o kotouč.
  • Stav brzdových destiček lze zkontrolovat pohledem skrz kolo automobilu.

Kontrolu brzd rozhodně nepodceňujte – ve chvíli, kdy budete mít s funkcí brzdového systému problém, je nezbytné ho co nejdříve vyřešit. Nedostatečně fungující brzdy extrémně zvyšují riziko vzniku dopravní nehody.

Výměna brzd je komplexní proces

Brzdové destičky nejsou jediným komponentem, který se s používáním brzdového systému opotřebovává – třením brzdových destiček se zužuje i kotouč. Při výměně brzdových destiček je tedy nutné zkontrolovat i stav kotouče. Ten může být na hranici své minimální tloušťky a navíc v sobě může mít vydřené drážky – ty způsobí rychlejší opotřebení nové brzdové destičky. Výměna brzd tedy není jen o brzdových destičkách. V některých případech je nutné vyměnit rovnou i celý kotouč, aby byla zachována správná funkčnost brzdového systému a zároveň prodloužena i životnost samotných destiček. Při výměně staré brzdové destičky za novou je také potřeba zatlačit písty v brzdovém třmenu, aby se do něj nová a neopotřebovaná brzdová destička vešla. Brzdové třmeny a čepy je dobré očistit.

Výměna brzd je poměrně komplexní proces, svěřte ho raději do rukou odborníka.
Výměna brzd je poměrně komplexní proces, svěřte ho raději do rukou odborníka.

Výměna brzdových destiček a kotouče za nové kusy stále nemusí být dostatečná. Problém může být i s nábojem, na který se kotouč nasazuje. Pokud se totiž náboj během otáčení vychyluje více, než je předepsáno výrobcem, může být problém s ložiskem kola. Pro to, aby byla výměna brzd úspěšná, je tedy potřeba udělat více kroků než jen vyměnit brzdové destičky. Počítejte také s tím, že pokud se do výměny pustíte na vlastní pěst, hodí se Vám k tomu sada na výměnu brzd, která bude obsahovat užitečné nástroje.

  • Je potřeba zkontrolovat dostatečnou tloušťku kotouče.
  • Výchylka náboje, na který se kotouč nasazuje, musí být v limitu předepsaném výrobcem.
  • Je potřeba srovnat písty brzdového třmenu.
  • Brzdový třmen je potřeba vyčistit.
  • Čepy je taktéž potřeba vyčistit a ošetřit olejem.

Předposledním krokem celého procesu je opětovná montáž všech částí. Ještě před spuštěním kol na zem je dobré sešlápnout brzdový pedál – díky tomu srovnané pístky brzdového třmenu dojedou k brzdové destičce. Na závěr je třeba výměnu brzd „stvrdit“ – je potřeba provést opatrnou testovací jízdu ke zjištění, zda vše funguje správně a počítat se zajetím brzd (přibližně 100 km), aby si vše sedlo.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Výměna brzdové kapaliny by se měla provádět jednou za 1 – 3 roky, záleží na provozních podmínkách automobilu a doporučení výrobce. Není-li výrobcem stanovena žádná lhůta, je ideální brzdovou kapalinu měnit každé 2 roky.
Cena výměny brzdové kapaliny je individuální pro každý autoservis. Většinou se pohybuje okolo 700 Kč.