Přednost tramvají v městském provozu

31.10.2019

Městská doprava funguje zpravidla v každém větším městě, hromadná většina řidičů tak zná legislativu a ví, že autobusy mají v obci při vyjíždění ze zastávky podle Zákona o silničním provozu § 25, odstavec 6, přednost. Horší povědomí je u sdílení komunikace s tramvajemi, ty totiž jezdí pouze na 7 místech v České republice: v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, v Liberci a mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, mezi Mostem a Litvínovem a v Olomouci. Pro mnohé řidiče je tak pohyb v provozu s tramvají velkou neznámou.

Přednost tramvají v městském provozu

Legislativa

Tramvaj, i přesto, že je větší, silnější a má vpředu spřáhlo, nemusí mít ve všech případech přednost, i přes zvláštní výjimky musí dodržovat základní pravidla silničního provozu. V Zákoně o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. jsou tato specifika definována:

§ 13
Jízda ve zvláštních případech

1. Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného ostrůvku je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Podél tramvaje se jezdí vpravo, pokud není dopravní značkou „Objíždění tramvaje“ povolena jízda vlevo.

2. Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

§ 21
Odbočování

6. Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě i tramvaji.
7. Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.

Mapa městské dopravy v České republice

Při souběžné jízdě, respektive jízdě s tramvají ve stejném směru, jen v jiném pruhu, má tramvaj odbočující vpravo či vlevo vždy přednost v jízdě. Pokud jede ale v opačném směru (proti vám) a v křižovatce se tak rozmýšlíte, zda zastavit a pustit ji nebo projet podle pravidel silničního provozu, tak se stejně jako řidič tramvaje musíte řídit ustanovením silničního zákona o odbočování vlevo.

Zdroj obrázků:

  • Veřejná on-line databáze Pixabay.com
  • Mapa městské dopravy v České republice: Wikimedia Commons, autor Aktron
Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com