Spoluúčast havarijního pojištění

13.06.2018

Smyslem havarijního pojištění je pokrýt škody na vozidle způsobené dopravní nehodou, vandalismem, přírodními živly nebo jeho odcizením. V případě dopravní nehody kryje havarijní pojištění škodu na vašem vozidle, pokud jste byli viníkem nehody. Na výsledné ceně havarijního pojištění se podílí několik faktorů. Jedním z nich je částka, kterou se budete na úhradě škody sami podílet – jinými slovy výše spoluúčasti.

Spoluúčast havarijního pojištění

Volba je na vás

Při uzavírání havarijního pojištění si volíte výši spoluúčasti, která je následně uvedena v pojistné smlouvě. Tímto rozhodnutím v podstatě říkáte, jakou část z celkové výše škody v případě pojistné události zaplatíte ze svého. Zbylou část škody (je-li škoda vyšší než sjednaná spoluúčast) uhradí pojišťovna.
Spoluúčast může být v pojistné smlouvě vyjádřena různými způsoby:

  • procentem,
  • fixní částkou,
  • kombinací procenta a fixní částky (např. 5 %, minimálně však 5 000 Kč).

Každá pojišťovna nabízí u různých variant havarijního pojištění různou výši spoluúčasti. Ta může činit až 30 %, sjednat lze ale dokonce i pojištění s nulovou spoluúčastí. Řidiči nejčastěji volí spoluúčast ve výši 3 %, 5 % nebo 10 %.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Má smysl šetřit?

Pokud by se dalo jednoznačně určit, jaká výše spoluúčasti je nevýhodnější, pojišťovny by zřejmě nenabízely tolik variant. Při uzavírání havarijního pojištění je třeba nehledět pouze na to, že vyšší spoluúčast rovná se nižší roční pojistné, ale zamyslet se nad tím, co od havarijního pojištění očekáváte a zda vám ušetření na ceně pojištění nepřinese v budoucnu ještě vyšší finanční náklady.
Sjednáte-li si vyšší spoluúčast, docílíte sice nižší ceny havarijního pojištění, musíte být však zároveň připraveni na to, že se budete více podílet na úhradě případných škod. Drobné škody, které budou nižší než sjednaná spoluúčast, vám pojišťovna vůbec nezaplatí (tudíž je nemusíte pojišťovně ani hlásit). U vyšších škod potom platí, že čím vyšší škoda, tím více vlastních finančních prostředků budete potřebovat.
Pokud se rozhodnete pro nižší spoluúčast, zaplatíte sice ročně na pojistném více, ale zajistíte si pokrytí i těch drobnějších škod. Pozor ovšem na to, že s počtem hlášených škod může cena havarijního pojištění ještě vzrůst. To proto, že přijdete o část svého bonusu, který vyjadřuje, jak dlouho jezdíte bez nehod.

Jednoduché počty

Pro lepší představu si uveďme několik příkladů, jakou měrou byste se podíleli na úhradě škod v různé výši. Berme v úvahu, že jste si sjednali spoluúčast ve výši 5 %, minimálně však 5 000 Kč, kterou řidiči volí velmi často.

  • Škoda na vozidle ve výši 150 000 Kč. Na této škodě se budete podílet částkou 7 500 Kč. Ze svého tedy zaplatíte sjednaných 5 %, zbytek škody uhradí pojišťovna.
  • Škoda na vozidle ve výši 50 000 Kč. Protože se pojišťovna řídí tím, která z obou částek spoluúčasti je vyšší (5 % nebo 5 000 Kč), zaplatíte v tomto případě 5 000 Kč. Ve skutečnosti se tedy na úhradě škody budete podílet deseti procenty.
  • Škoda na vozidle ve výši 10 000 Kč. Na této škodě se budete podílet částkou 5 000 Kč, stejně jako v předchozím případě. Škodu tedy vy a vaše pojišťovna zaplatíte půl na půl.
  • Škoda na vozidle ve výši 5 000 Kč. Takovou škodu budete muset uhradit celou, bez účasti pojišťovny. Není tedy nutné ztrácet čas hlášením škody pojišťovně.

Kalkulujte s námi online

Chcete-li si spočítat, na kolik korun vás vyjdou různé varianty spoluúčasti u jednotlivých pojišťoven, využijte naši online kalkulačku havarijního pojištění. Po zadání základních údajů o vás a o vašem vozidle získáte během chvilky přehled o cenách havarijního pojištění pro vaše vozidlo. Havarijní pojištění, které vám bude nejvíce vyhovovat, si můžete také ihned sjednat.