Rozumíte všem pokynům, kterými policisté řídí provoz?

25.01.2021

Všichni jsme se v autoškole učili, co znamenají pokyny, kterými policista stojící uprostřed křižovatky řídí provoz. Protože se ale s takovou situací v provozu dnes už běžně nesetkáváme, mnoho řidičů pohled na policistu s píšťalkou, směrovkou v ruce a rozpaženýma rukama zaskočí. Hodí se proto připomenout, co který pokyn znamená.

Rozumíte všem pokynům, kterými policisté řídí provoz?

Policista nahrazuje značky i semafory

Policistu řídícího provoz na křižovatce dnes uvidíte opravdu už jen zřídkakdy. Může to být na místě, kde došlo k dopravní nehodě, na křižovatce, kde z důvodu poruchy nebo odstávky nefunguje světelná signalizace, může se ale jednat i o soutěž policistů. Ať už je důvod jakýkoliv, řidič je vždy povinen řídit se pokyny policisty – ty jsou totiž nadřazené jak dopravním značkám, tak světelné signalizaci.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Význam základních pokynů

Pokyny a postoje, které policista používá, jsou jasně stanovené a upravuje je zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Základní pokyny jsou čtyři:

Pokyn “Stůj!”

Stojí-li k vám policista čelem nebo zády, jste povinni zastavit vozidlo. Ačkoliv se tento pokyn obvykle vyobrazuje s rozpaženýma rukama, ve skutečnosti je policista nemusí mít stále rozpažené a může je klidně připažit. Význam postoje zůstává stejný.

Pokyn “Stůj!”

Pokyn “Volno”

Stojí-li k vám policista bokem, znamená to totéž co zelené světlo na semaforu a můžete tedy projet křižovatkou. Dodržíte-li pravidla pro odbočování, můžete odbočit vpravo i vlevo (policistu při odbočování neobjíždějte). Pro tento postoj opět platí, že ruce policisty mohou být rozpažené či připažené.

Pokyn “Volno”

Pokyn “Pozor!”

Žluté světlo na semaforu nahrazuje postoj, při kterém policista vztyčí paži nebo předloktí pravé paže se směrovkou. Při tomto pokynu jsou řidiči, kteří dosud stáli, povinni připravit se k jízdě. Pro řidiče, kteří měli dosud signál “Volno”, znamená tento pokyn povinnost zastavit. Pokud je ale řidič už příliš blízko na to, aby se mu podařilo bezpečně zastavit, může ještě křižovatkou projet.

Pokyn “Pozor!”

Tzv. trojstranná uzávěra

Pokyn, který dává řidičům nejvíce zabrat, vypadá následovně: policista má pravou rukou se směrovkou předpaženou a levou ruku upaženou. V tomto případě platí:

  • Přijíždíte-li k zádům nebo pravému boku policisty, jste povinni zastavit vozidlo.
  • Přijíždíte-li k levému boku policisty, můžete pokračovat rovně nebo odbočit doprava či doleva.
  • Přijíždíte-li k čelu policisty, můžete pokračovat jen v případě, že chcete odbočit vpravo.
  • Chodci mohou přecházet vozovku jen za zády policisty.

Trojstranná uzávěra

Další používané pokyny

Kromě výše uvedených postojů může policista použít také další pokyny. Pokud chce policista urychlit provoz, kývá paží nebo směrovkou podél těla ve směru jízdy. Pokud vám policista chce naopak naznačit, abyste zpomalili, začne kývat paží nebo směrovkou nahoru a dolů.

Pokyn “Zrychlit jízdu!”
Pokyn “Zpomalit jízdu!”

Neznalost neomlouvá

Pokyny policistů při řízení provozu jsou srozumitelné a neměnné. Pokud přesto při pohledu na policistu stojícího uprostřed křižovatky zpanikaříte, je vždy lepší zastavit a počkat, až vám policista jasně naznačí, kdy a kam můžete jet. Jinak hrozí, že byste mohli nejen způsobit dopravní nehodu, ale při porušení pokynu “Stůj!” by vám hrozil stejný postih jako při jízdě na červenou.

Zdroj obrázků: policie.cz