Jaká pravidla platí na parkovištích u hypermarketů

31.08.2018

Většině řidičů jsou pravidla silničního provozu na dálnicích a silnicích celkem jasná. Pokud ale vjedou na parkoviště u obchodního domu nebo do podzemní garáže, začnou někteří z nich tápat a kolikrát mají za to, že se na těchto místech dopravními předpisy řídit nemusí. Platí zde stejná ustanovení jako kdekoliv jinde, nebo si tady řidiči mohou jezdit, jak je napadne?
Obecně zákon zmiňuje to, že na místech ležících mimo pozemní komunikace pravidla silničního provozu neplatí. Pohybujete-li se se svým vozem v těchto lokalitách, nemusí mít váš automobil platnou technickou kontrolu ani zaplacené povinné ručení. Na první pohled celkem jasná záležitost. Problémem ovšem je, že řidiči vesměs netuší, co vše se schová pod pojem pozemní komunikace.

Jaká pravidla platí na parkovištích u hypermarketů

Co říká zákon

Mezi tyto komunikace totiž nepatří pouze dálnice, silnice a menší hrbolaté okresky, ale i tzv. místní komunikace. Těmi se rozumí ulice, náměstí, nábřeží a parkoviště ve vlastnictví obce, kraje nebo státu. Vjedete-li na takovou komunikaci, musíte zde dodržovat silniční předpisy. Platí zde přednost zprava, nesmíte stát na místech vyhrazených pro vozíčkáře, váš vůz musí mít platnou STK a nabouráte-li někoho, pak se jedná o klasickou dopravní nehodu.
Trochu složitější je to ale u parkovišť vlastněných nikoliv státem, ale soukromým subjektem. Typicky se jedná o parkoviště u hypermarketů nebo třeba zábavních center.
Zde mohou nastat dvě situace, které je potřeba rozlišit a podle toho se na nich chovat:

  • parkoviště není odděleno od veřejné silnice závorou, pak zde platí stejná pravidla jako na pozemních komunikacích, která jsou v případě jejich nedodržení vymahatelná českou policií
  • parkoviště disponuje závorou nebo jinou fyzickou překážkou – v tomto případě se nejedná o pozemní komunikaci, ale o soukromý pozemek a pravidla si zde určuje sám vlastník. Může se rozhodnout, zda na jeho půdě budou platit obecné dopravní předpisy, nebo naopak nebudou platit pravidla žádná a řidiči se budou muset mezi sebou domlouvat.

Silniční pravidla

Garáže a parkovací domy

Jiná situace nastává v případě podzemních či nadzemních parkovišť a jiných parkovacích budov a garáží. Zde pravidla silničního provozu neplatí ani v případě, kdy nejsou odděleny závorou a jsou veřejně přístupná. Z právního hlediska totiž budovy nejsou pozemními komunikacemi a pravidla i jejich vymáhání si zde určuje výhradně majitel.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Ohleduplnost se vyplácí

Samozřejmě může nastat situace, kdy není úplně zjevné, na jakém typu parkoviště se řidič nachází a jaké předpisy tedy musí následovat. Většinu parkovacích ploch ale můžeme rozlišit a zařadit do kategorií uvedených výše. Pokud si přesto nejste jisti, vždy je dobré řídit se standardními dopravními předpisy a být o to víc opatrnější a předvídaví.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com