Jaká pravidla platí na parkovištích u hypermarketů

31.08.2018Ostatní

Většině řidičů jsou pravidla silničního provozu na dálnicích a silnicích celkem jasná. Pokud ale vjedou na parkoviště u obchodního domu nebo do podzemní garáže, začnou někteří z nich tápat a kolikrát mají za to, že se na těchto místech dopravními předpisy řídit nemusí. Platí zde stejná ustanovení jako kdekoliv jinde, nebo si tady řidiči mohou jezdit, jak je napadne?

Obecně zákon zmiňuje to, že na místech ležících mimo pozemní komunikace pravidla silničního provozu neplatí. Pohybujete-li se se svým vozem v těchto lokalitách, nemusí mít váš automobil platnou technickou kontrolu ani zaplacené povinné ručení. Na první pohled celkem jasná záležitost. Problémem ovšem je, že řidiči vesměs netuší, co vše se schová pod pojem pozemní komunikace.

Pravidla silničního provozu na parkovištích

Co říká zákon

Mezi tyto komunikace totiž nepatří pouze dálnice, silnice a menší hrbolaté okresky, ale i tzv. místní komunikace. Těmi se rozumí ulice, náměstí, nábřeží a parkoviště ve vlastnictví obce, kraje nebo státu. Vjedete-li na takovou komunikaci, musíte zde dodržovat silniční předpisy. Platí zde přednost zprava, nesmíte stát na místech vyhrazených pro vozíčkáře, váš vůz musí mít platnou STK a nabouráte-li někoho, pak se jedná o klasickou dopravní nehodu.

Trochu složitější je to ale u parkovišť vlastněných nikoliv státem, ale soukromým subjektem. Typicky se jedná o parkoviště u hypermarketů nebo třeba zábavních center.
Zde mohou nastat dvě situace, které je potřeba rozlišit a podle toho se na nich chovat:

 • parkoviště není odděleno od veřejné silnice závorou, pak zde platí stejná pravidla jako na pozemních komunikacích, která jsou v případě jejich nedodržení vymahatelná českou policií
 • parkoviště disponuje závorou nebo jinou fyzickou překážkou – v tomto případě se nejedná o pozemní komunikaci, ale o soukromý pozemek a pravidla si zde určuje sám vlastník. Může se rozhodnout, zda na jeho půdě budou platit obecné dopravní předpisy, nebo naopak nebudou platit pravidla žádná a řidiči se budou muset mezi sebou domlouvat.

Silniční pravidla

Garáže a parkovací domy

Jiná situace nastává v případě podzemních či nadzemních parkovišť a jiných parkovacích budov a garáží. Zde pravidla silničního provozu neplatí ani v případě, kdy nejsou odděleny závorou a jsou veřejně přístupná. Z právního hlediska totiž budovy nejsou pozemními komunikacemi a pravidla i jejich vymáhání si zde určuje výhradně majitel.

Ohleduplnost se vyplácí

Samozřejmě může nastat situace, kdy není úplně zjevné, na jakém typu parkoviště se řidič nachází a jaké předpisy tedy musí následovat. Většinu parkovacích ploch ale můžeme rozlišit a zařadit do kategorií uvedených výše. Pokud si přesto nejste jisti, vždy je dobré řídit se standardními dopravními předpisy a být o to víc opatrnější a předvídaví.Nejnovější články

  Nové výrazy v automobilismu

  18.01.2019

  Zavádění nových funkcí a technologií do vozidel znamená také rozšíření automobilového slovníku. Které výrazy jsou v automobilovém světě poměrně nové?

  Jak změnit starý vůz na veterána

  17.01.2019

  Vlastníte vozidlo, které už něco pamatuje? Vyplatí se z do něj investovat a oficiální cestou ho nechat legitimovat jako historický automobil?

  Lékařské prohlídky u řidičů

  15.01.2019

  Špatný zdravotní stav řidičů mnohdy způsobí dopravní nehodu. Povinné lékařské prohlídky se ale týkají jen řidičů z povolání a řidičů-seniorů.

  Jak přežít kolony na silnicích

  03.01.2019

  Důvodem několikahodinového stání v koloně bývá většinou nehoda nebo stavební práce na silnici. Jak přežít čekání bez újmy na zdraví?