Pohonné hmoty na příděl – proč k tomuto opatření došlo a jak bylo lidmi vnímáno?

19.02.2021

Dnes, když Vám dochází benzín nebo nafta (případně jiná pohonná hmota), jednoduše zajedete na benzínovou pumpu a nádrž Vašeho vozidla natankujete do plného stavu. Tuto skutečnost bereme jako samozřejmost a každodenní jistotu. Nemusíme však zacházet až do kdo ví jak hluboké minulosti, abychom našli časy, kdy tomu bylo jinak a pohonné hmoty byly vydávány na příděl. To vše bylo samozřejmě „zarámováno“ administrativou a jedno natankování tak vyžadovalo velkou časovou investici.

Pohonné hmoty na příděl – proč k tomuto opatření došlo a jak bylo lidmi vnímáno?

Jak to bylo na počátku minulého století?

Pohonné hmoty na příděl se v Česku poprvé objevily během první světové války. Systém přidělování pohonných hmot dokonce vydržel i několik let po jejím konci, platil mezi léty 1915 až 1921.

Po roce 1921 se systém přídělů pohonných hmot objevil s počátkem druhé světové války – opětovně byl vyhlášen v roce 1939. Ropa a její produkty byly v této době určeny především pro vojenské účely – palivo bylo přidělováno pouze složkám německé branné moci, policii, autobusům, vozidlům nákladní dopravy anebo sanitkám. Proto se v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava objevovalo nemálo vozů, které jezdili na dřevoplyn. Tyto vozy disponovaly zplyňovacím generátorem, který byl schopný vytvářet dřevoplyn zplyňováním biomasy – během zplyňování vzniká směs oxidu uhelnatého, vodíku, methanu a oxidu uhličitého. Právě i tuto směs mohla vozidla s běžnými spalovacími motory využít pro svůj pohon.

Tankování na benzínové pumpě

Krátká říjnová etapa v roce 1990

Československo bylo v roce 1990 zachváceno přímo „benzínovou horečkou“ – tu rozpoutaly zprávy o možném zdražení pohonných hmot, proto prvotní reakcí řady motoristů bylo naplnění sklepů a garáží zásobami benzínu.

Ke zdražování mělo dojít kvůli tomu, že Sovětský svaz, jakožto hlavní dodavatel ropy do Československa, omezoval export. Dále se také zpožďovala výstavba slovenského Hydrokraku – pomocí nové technologie měl umožnit získat z ropy mnohem více benzínu.

Tehdy řada lidí na vlastní kůži pocítila, jak tržní ekonomika funguje – vláda se obavě z krizové situace související s nedostatkem pohonných hmot rozhodla čelit. Zvýšením ceny pohonných hmot se snažila omezit jejich spotřebu.

Spočítejte si rychle povinné ručeníProblém s výkupem pohonných hmot nárůst jejich ceny nevyřešil. Proto se vládla rozhodla k dalšímu kroku – přídělovému systému, který byl zaveden 6. 10. 1990. Ten s sebou přinesl i nezbytnou administrativu, která vyústila v nekonečné řady u benzínových pump. Každý si za běžně nastavené ceny (special 12 Kčs/l, super 13,50 Kčs/l) mohl natankovat pouze 25 litrů na celý měsíc. Vše se zapisovalo do velkého technického průkazu a zároveň bylo potřeba vyplnit odběrný lístek – to všechno prodloužilo časovou dotaci na jedno natankování až o trojnásobek oproti běžnému stavu. A pokud jste chtěli natankovat více než 25 litrů, museli jste za každý další litr zaplatit vyšší cenu. Toto „šílenství“ naštěstí velmi rychle skončilo – přídělový systém byl zrušen koncem října téhož roku. Na reakce tehdejších motoristů k dané situaci se můžete podívat v reportáži Československé televize:

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/30-let-zpet/3195342-30-let-zpet-benzin-na-pridel