Pohonné hmoty na příděl – proč k tomuto opatření došlo a jak bylo lidmi vnímáno?

19.02.2021

Dnes, když Vám dochází benzín nebo nafta (případně jiná pohonná hmota), jednoduše zajedete na benzínovou pumpu a nádrž Vašeho vozidla natankujete do plného stavu. Tuto skutečnost bereme jako samozřejmost a každodenní jistotu. Nemusíme však zacházet až do kdo ví jak hluboké minulosti, abychom našli časy, kdy tomu bylo jinak a pohonné hmoty byly vydávány na příděl. To vše bylo samozřejmě „zarámováno“ administrativou a jedno natankování tak vyžadovalo velkou časovou investici.

Pohonné hmoty na příděl – proč k tomuto opatření došlo a jak bylo lidmi vnímáno?

Jak to bylo na počátku minulého století?

Pohonné hmoty na příděl se v Česku poprvé objevily během první světové války. Systém přidělování pohonných hmot dokonce vydržel i několik let po jejím konci, platil mezi léty 1915 až 1921.

Po roce 1921 se systém přídělů pohonných hmot objevil s počátkem druhé světové války – opětovně byl vyhlášen v roce 1939. Ropa a její produkty byly v této době určeny především pro vojenské účely – palivo bylo přidělováno pouze složkám německé branné moci, policii, autobusům, vozidlům nákladní dopravy anebo sanitkám. Proto se v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava objevovalo nemálo vozů, které jezdili na dřevoplyn. Tyto vozy disponovaly zplyňovacím generátorem, který byl schopný vytvářet dřevoplyn zplyňováním biomasy – během zplyňování vzniká směs oxidu uhelnatého, vodíku, methanu a oxidu uhličitého. Právě i tuto směs mohla vozidla s běžnými spalovacími motory využít pro svůj pohon.

Tankování na benzínové pumpě

Krátká říjnová etapa v roce 1990

Československo bylo v roce 1990 zachváceno přímo „benzínovou horečkou“ – tu rozpoutaly zprávy o možném zdražení pohonných hmot, proto prvotní reakcí řady motoristů bylo naplnění sklepů a garáží zásobami benzínu.

Ke zdražování mělo dojít kvůli tomu, že Sovětský svaz, jakožto hlavní dodavatel ropy do Československa, omezoval export. Dále se také zpožďovala výstavba slovenského Hydrokraku – pomocí nové technologie měl umožnit získat z ropy mnohem více benzínu.

Tehdy řada lidí na vlastní kůži pocítila, jak tržní ekonomika funguje – vláda se obavě z krizové situace související s nedostatkem pohonných hmot rozhodla čelit. Zvýšením ceny pohonných hmot se snažila omezit jejich spotřebu.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Problém s výkupem pohonných hmot nárůst jejich ceny nevyřešil. Proto se vládla rozhodla k dalšímu kroku – přídělovému systému, který byl zaveden 6. 10. 1990. Ten s sebou přinesl i nezbytnou administrativu, která vyústila v nekonečné řady u benzínových pump. Každý si za běžně nastavené ceny (special 12 Kčs/l, super 13,50 Kčs/l) mohl natankovat pouze 25 litrů na celý měsíc. Vše se zapisovalo do velkého technického průkazu a zároveň bylo potřeba vyplnit odběrný lístek – to všechno prodloužilo časovou dotaci na jedno natankování až o trojnásobek oproti běžnému stavu. A pokud jste chtěli natankovat více než 25 litrů, museli jste za každý další litr zaplatit vyšší cenu. Toto „šílenství“ naštěstí velmi rychle skončilo – přídělový systém byl zrušen koncem října téhož roku. Na reakce tehdejších motoristů k dané situaci se můžete podívat v reportáži Československé televize:

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/30-let-zpet/3195342-30-let-zpet-benzin-na-pridel