Plná moc k přepisu vozidla

24.02.2022

Prodáváte-li auto, čeká Vás s největší pravděpodobností přepis vozidla. Není to složitá záležitost a pravidla jsou daná jasně – jinde, než na úřadě, přepis nevyřídíte. Pokud se Vám ale návštěva úřadu z časových důvodů zrovna nehodí nebo Vás od kupujícího dělí větší vzdálenost, je zde možnost udělit protistraně plnou moc. Zplnomocnit ale můžete i třetí osobu, která přepis vyřeší za Vás. Stejná pravidla platí i pro plnou moc pro přepis motocyklu.

Plná moc k přepisu vozidla

Udělení plné moci

Plnou moc může udělit jako prodávající kupujícímu, tak kupující prodávajícímu. Nicméně vzhledem k tomu, že je daná zákonná lhůta pro přepis vozidla, odpovědnost za jeho vyřízení nese prodávající a při nedodržení lhůty hrozí pokuta, není úplně na místě, aby zplnomocnil prodávající kupujícího. Zákonná lhůta pro vyřízení přepisu vozidla je 10 pracovních dní a jejím nedodržení hrozí prodávajícímu pokuta 50 000 Kč. Je tedy vhodné, aby na přepis vozidla dohlédl.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Zplnomocnění třetí osoby

Zplnomocnit k přepisu vozidla lze také třetí osobu a to jak ze strany prodávajícího, tak ze strany kupujícího. Každý může zvolit vlastního zmocněnce, případně mohou oba využít jedné a té samé osoby. Taková třetí osoba však musí mít plnou moc od každé strany zvlášť, tedy jak od prodejce, tak od kupce. V praxi to pak znamená, že se prodejce a kupující nemusí vůbec potkat. Podmínkou ale samozřejmě je, aby třetí osoba byla osobou způsobilou k právním úkonům.

Plná moc musí být úředně ověřená

Co nesmí chybět

V první řadě je potřeba uvést, že plná moc k přepisu vozidla musí být úředně ověřena. Není potřeba vyhledat notáře, využít k ověření podpisu služeb České pošty nebo některé z kontaktních míst Czech POINT. Dále musí obsahovat:

 • identifikační údaje obou stran (zmocněnce a zmocnitele), tedy jméno a příjmení, adresu, rodné číslo
 • účel, za kterým je plná moc sepsána (přepis vozidla)
 • identifikační údaje o vozidle (značka, tovární typ, RZ, VIN)
 • určení časové platnosti plné moci
 • podpisy obou stran a datum podpisu

Co je dále potřeba k přepisu

Zplnomocněná osoba s sebou bude pro vyřízení přepisu vozidla na úřadu kromě plné moci potřebovat také:

 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • vyplněný formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla
 • kupní smlouvu
 • zelenou kartu (doklad o platném povinném ručení)
 • protokol o evidenční kontrole

K vyřízení přepisu vozidla lze jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Není již nutné, aby měl v této moci prodávající nebo kupující trvalé bydliště.

Čekárna úřadu

Abyste měli s plnou mocí pro přepis vozidla co nejméně práce, máme pro Vás k dispozici vzor plné moci zdarma ke stažení. Pro plnou moc k přepisu motocyklu můžete použít stejný vzor.

Vzor záznamu o dopravní nehodě
Vzor formuláře pro plnou moc

Ke stažení

Stáhnout

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Plná moc platí do naplnění účelu, ke kterému byla sepsána. Končí tedy okamžikem vyřízení přepisu vozidla.
Plná moc k přepisu vozidla musí být vždy ověřená. Využít můžete služeb České pošty nebo kontaktní místo Czech POINT.
Identifikační údaje zmocněnce a zmocnitele, identifikační údaje vozidla (značka a tovární typ, RZ, VIN), účel sjednání plné moci (přepis vozidla), datum a podpisy zmocněnce a zmocnitele.