Auto v podnikání – jak na odpisy?

02.08.2021

Většina podnikatelů ke své podnikatelské činnosti využívá automobil. Mít automobil v podnikání přináší bezesporu mnoho výhod. Náklady spojené s užíváním automobilu se mohou uplatnit jako daňově uznatelné, nebo lze provést odpočet DPH. Z hlediska odpisů se automobil považuje za hmotný majetek, který si v případě, že jeho cena přesáhne 80 000 Kč (a tudíž by nám měl sloužit déle než rok), můžete během pár let odepsat jako uznatelný výdaj. V následujících řádcích přinášíme stručné vysvětlení, jak tato účetní operace funguje a zda je mít auto v podnikání výhoda pro všechny či nikoliv.

Auto v podnikání – jak na odpisy?

Jak na odpisy

 • V případě, že jste plátci DPH, částku, kterou si u auta odepisujete, je pořizovací cena bez DPH.
 • Pro neplátce se do pořizovací ceny počítá cena s DPH.
 • Podnikatelé, kteří fungují v režimu daňové evidence, si odpisy neúčtují, ale rovnou jejich souhrn uvedou v daňovém přiznání.
 • V případě, že uplatňujete výdaje tzv. paušálem, daňové odpisy na auto již neuplatníte.
 • Podnikatelé, kteří vloží automobil do firemního majetku později než při nákupu, počítají odpisy k aktuálnímu stavu – říká se tomu reprodukční pořizovací cena.

Účetní a daňové odpisy

Podnikatel se setkává s účetními i daňovými odpisy. Rozdíl mezi nimi je, že:

 • Účetní odpisy zadáváte do účetnictví, vyjadřují reálné opotřebení auta a rozdělíte si je podle vaší situace do tzv. odpisového plánu.
 • Daňovými odpisy si snižujete základ daně tak, že pořizovací cenu auta postupně zahrnujete do nákladů firmy.

Auto

Odpisové skupiny

Hmotný majetek se všeobecně rozděluje dle paragrafu 30, zákona o daních z příjmů, do 6 odpisových skupin. Automobily patří do 2. skupiny a jejich odpisování trvá minimálně 5 let.

Výpočty odpisů se provádí pomocí odpisové kalkulačky, dle údajů:

 • Odpisové skupiny,
 • vstupní ceny majetku,
 • formy odpisu,
 • roku pořízení majetku.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Forma odpisu

Existují dvě možnosti, jak odpisy provádět:

 1. Rovnoměrné odpisování – jak už z názvu vyplývá, jde o odpisy, které jsou po celou dobu odpisování stejné. Vychází z tabulky uvedené v zákoně, ve kterém jsou jednotlivým skupinám přiřazeny sazby.
 2. Zrychlené odpisování – zrychlené odpisy fungují tak, že se na začátku odpisují vyšší částky, které se v dalších letech snižují. Pro tento případ také zákon poskytuje tabulku s koeficienty pro výpočet zrychlených odpisů pro jednotlivé odpisové skupiny.

Výhodné podmínky pro všechny podnikatele?

 • Výhodu mají podnikatelé, kteří jsou plátci a neplátci DPH – mohou si totiž navýšit náklady minimálně o 60 000 Kč za rok.
 • Podnikatel, který uplatňuje paušální výdaje a je plátcem DPH, tak se mu vyplatí dát auto do podnikání pouze za podmínek, že odpočet DPH za pohonné hmoty bude vyšší, než silniční daň.
 • Třetí možností je podnikatel, který uplatňuje paušální výdaje a je neplátcem DPH. V tomto případě to není výhodné – reálné náklady za auto nevyužije a bude muset zaplatit silniční daň.

Silniční daň

V případě, že jste poplatníkem daně z příjmů právnických a fyzických osob a používáte auto k podnikání, je potřeba platit silniční daň. Od silniční daně jsou osvobozeny automobily do 12 tun, které jezdí na alternativní pohon (CNG, LPG, elektrický nebo hybridní). Pro výpočet silniční daně potřebujete znát tyto informace:

 • Druh vozidla,
 • objem motoru vozidla,
 • měsíc a rok registrace vozidla.

Během roku je potřeba čtyřikrát zaplatit zálohy na daň:

 • Do 15. dubna (za leden až březen),
 • do 15. července (za duben až červen),
 • do 15. října (za červenec až září),
 • do 15. prosince (za říjen a listopad).

Kalkulačka

Kniha jízd

Knihu jízd potřebuje každá firma nebo OSVČ, která má alespoň jedno vozidlo a používá ho k výkonu své podnikatelské činnosti. Častěji než papírovou formu využívají podnikatelé elektronickou knihu jízd. Ve vozidlech je nainstalován GPS modul, který data z vozidla automaticky ukládá a knihu jízd vypisuje prakticky nepřetržitě.

Co má kniha jízd obsahovat?

 • Datum jízdy,
 • čas zahájení jízdy,
 • čas příjezdu,
 • bezpečnostní přestávky,
 • stav tachometru na začátku jízdy,
 • stav tachometru na konci jízdy,
 • místo výjezdu,
 • cílové místo,
 • čerpání pohonných hmot.

Mimořádné odpisy 2021

Od roku 2021 je možné využít mimořádných odpisů. Uplatnit je podnikatel může pouze u majetku, který pořídil v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Mimořádné odpisy lze využít i zpětně pro rok 2020. Poplatník musí být zároveň jeho prvním odpisovatelem.

Kdy můžeme mimořádné odpisy uplatnit?

Smyslem mimořádných odpisů je zkrácení doby odpisování majetku, a to:

 • U majetku zatříděného v první odpisové skupině na 12 měsíců místo standardních tří let,
 • u majetku zatříděného ve druhé odpisové skupině na 24 měsíců místo pěti let.

U automobilů, které jsou zařazené do druhé odpisové skupiny se odpisuje bez přerušení po dobu 24 měsíců. Za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny majetku a za dalších následujících 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny majetku.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com