Nejčastější mýty o dopravních nehodách

26.06.2017Povinné ručení

V roce 2016 řešila dopravní policie České republiky 98.864 dopravních nehod, při kterých zemřelo 545 osob a 2.580 jich bylo těžce zraněno. Zatímco statistiky meziročně evidují nárůst dopravních nehod, počet usmrcených osob oproti předchozímu období klesl a to o 17,4 %. Pravděpodobnost, že se stanete účastníkem, nebo svědkem dopravní nehody, je bohužel vysoká, proto stojí za připomenutí, jak se v dané situaci zachovat a zdůraznit nejčastější mýty, které o dopravních nehodách kolují, ale nejsou zcela pravdivé.

Nejčastější mýty o dopravních nehodách

Nejčastější mýty o nehodách

1. Pokud není při nehodě nikdo zraněn, nemusíte volat policii

Dle paragrafu 47 zákona 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích opravdu není nutné volat policii, pokud nedojde k úmrtí či zranění a škoda na některém z vozidel nepřesáhne částku 100.000 Kč. Nesmí však dojít k poškození majetku třetích stran! Když by tedy došlo k poškození vozovky, dopravního značení, nebo například svodidel, je účast policie nezbytná. Zákon z majetku třetích stran vyjímá vozidlo, jehož řidič je účastníkem nehody, pokud tedy řídíte firemní auto, nebo vůz leasingové společnosti, můžete postupovat obdobně, jako u vozidla vlastního.

2. Z povinného ručení se hradí jen škoda na autě

V tomto případě se jedná o mýtus, neboť z povinného ručení je hrazena škoda na poničeném majetku třetích stran i případné odškodné za ušlou mzdu, bolestné či náklady na léčení osoby, která byla při nehodě zraněna a není viníkem.

3. Pokud není nutné volat policii, stačí si vyměnit kontakt a později situaci dořešit

Přestože spěcháte, od nehody nikdy neodjíždějte bez sepsaného záznamu o nehodě, ve kterém je uvedena identifikace účastníků nehody i jejich vozidel, popis místa a času nehody, příčina, průběh a následky nehody a v neposlední řadě označení viníka nehody a podpis všech stran. Tento záznam se pak předává pojišťovně.

4. Škoda na vlastním autě je hrazena z povinného ručení

Pokud zaviníte dopravní nehodu, z vašeho povinného ručení je hrazena škoda na vozidle i jiném majetku poškozených stran. Opravu vašeho vlastního auta vám však pojišťovna neuhradí, pro tyto účely slouží havarijní pojištění, které můžete jednoduše a rychle sjednat například na Povinné-ručení.com.

5. Při dopravní nehodě musím v první řadě odpojit autobaterii

Je pravda, že hasiči u havarovaných aut autobaterie odpojují, důvodem je následná manipulace s vozem a riziko požáru. Vy však s autem manipulovat nebudete, proto věnujte čas a energii zapnutí výstražných světel, obléknutí reflexní vesty a umístění výstražného trojúhelníku.

6. Při dopravní nehodě je potřeba všechny účastníky nehody vyprostit ven z aut

Tento mýtus opět pramení ze zažité představy, že většina aut začne po nehodě hořet. Tak tomu je v Kobře 11, v reálném světě nikoliv. Zraněného vytáhněte z auta v případě, že nedýchá a je nutná okamžitá resuscitace na tvrdém asfaltu, případně pokud hrozí riziko, že do nabouraného vozu může jiné vozidlo narazit, nebo se z pod kapoty kouří. V ostatních případech přenechejte vyprošťování zraněných záchranářům. I nabourané auto může být pro jeho zraněné a často zmatené pasažéry bezpečnější než fyzické nebezpečí jiných projíždějících aut na silnici.

Desatero správného postupu při dopravní nehodě

Opakování je matka moudrosti, proto na závěr přinášíme i přehlednou tabulku s výčtem bodů, jak správně postupovat při dopravní nehodě. Můžete si ji například vytisknout a ponechat v autě spolu s reflexní vestou.

 1. NEPANIKAŘTE
 2. Vypněte motor
 3. Zapněte výstražná světla (pokud necítíte unikající benzín).
 4. Oblékněte si reflexní vestu, kterou máte ve voze, nikoliv v kufru!
 5. Umístěte výstražný trojúhelník na okraj vozovky minimálně 50 m, na dálnici 100 m za vozidlem.
 6. Zjistěte stav spolujezdců, případně dalších osob zraněných v důsledku nehody.
 7. Zavolejte pomoc! 155 záchranná služba, 158 policie, 150 hasiči, nebo centrální číslo 112.
 8. Do telefonu mluvte zřetelně a klidně, postupujte dle pokynů operátora a nikdy neukončujte hovor jako první.
 9. Poskytněte základní první pomoc, zejména zajistěte základní životní funkce – krevní oběh, dýchání, vědomí.
 10. Zejména na dálnici zařiďte, aby účastníci nehody opustili místo nehody na bezpečné místo – za svodidla po pravém okraji dálnice.
 11. Bonus 1: Pokud to situace umožní, zajistěte majetek proti dalšímu zničení, nebo proti krádeži.
 12. Bonus 2: Vyfotografujte místo nehody a snažte se zajistit svědky, či stopy, které by pomohly v objasnění nehody.


Nejnovější články

  Jak opravit defekt pneumatiky bez rezervy

  24.05.2019

  V současnosti dle aktualizované vyhlášky nemusíte mít ve voze plnohodnotné náhradní kolo. Co ale dělat, když bez rezervy píchnete?

  Dodržování bezpečné vzdálenosti

  23.05.2019

  Nedodržení dostatečného odstupu mezi vozidly je často příčinou dopravní nehody. Doporučené dvě sekundy dodržuje jen minimum řidičů.

  Proč nešetřit na povinném ručení?

  15.05.2019

  Mezi majiteli vozidel se najdou lidé, kteří neplatí povinné pojištění vozidla. Nakonec ale stejně neušetří, naopak mohou o hodně přijít.

  Senioři za volantem

  02.05.2019

  I když za svůj život najeli mnoho kilometrů, patří senioři mezi nejohroženější skupinu řidičů. Projekt Jedu s dobou jim pomáhá ulehčit řízení.