Kdo a jak smí zastavit vozidlo?

23.10.2017Ostatní

Máte pocit, že vás na silnici při jízdě autem může zastavit jen policista? Omyl! Toto právo má například i učitelka z mateřské školky či řidič autobusu a vy jste ze zákona povinni zastavit. Výčet osob, které mohou zastavit vozidlo na pozemních komunikacích, stanovuje zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, konkrétně § 79 zákona. Zatímco policista může vozidlo zastavit za účelem namátkové kontroly, ostatní osoby oprávněné k zastavení vozidla však tuto pravomoc nemají.

Kdo a jak smí zastavit vozidlo

Kdo smí zastavit vozidlo?

 1. Uniformovaný policista
 2. Uniformovaný vojenský policista
 3. Uniformovaný strážník obecní policie může zastavit vozidlo pouze ve dvou případech:
  1. zajišťuje bezpečný přechod osob před přechodem pro chodce, pokud to stav přecházejících, nebo situace na přechodu vyžaduje;
  2. jestliže je řidič, nebo jiná osoba v zastavovaném autě podezřelá ze spáchání přestupku, který se týká bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici
 4. Zaměstnanec Českých drah v blízkosti železničního přejezdu
 5. Účastník dopravní nehody v případě, že je ohrožena bezpečnost silničního provozu v místě dopravní nehody.
 6. Dopravce, tedy nejčastěji řidič vozidla hromadné dopravy je oprávněn zastavovat vozidla, pokud provozní nebo jiné závažné důvody vyžadují, aby cestující nastoupili či vystoupili mimo zastávku a vstoupili přitom do vozovky.
 7. Vedoucí organizované skupiny školních či předškolních dětí, nebo průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky.
 8. Osoba, která je průvodcem vedených nebo hnaných zvířat, může také zastavovat vozidla na pozemních komunikacích, pokud by jinak byla ohrožena bezpečnost provozu.
 9. Osoba, která vykonává práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravou a výstavbou pozemních komunikací. Tato osoba musí mít oblečen výstražný oděv v fluorescenční žluté nebo červeno-oranžové barvě s reflexními pásy.
 10. Osoba pověřená obcí k zajištění bezpečného přechodu dětí a mládeže přes silnici v blízkosti školy. Tato osoba musí mít oblečenou reflexní vestu s nápisem “ŠKOLA”.
 11. Uniformovaný celník při výkonu své činnosti
 12. Příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením

Jak správně vozidlo zastavovat?

Znamení k zastavení vozidla je nutné dávat včas a zřetelně. Osoba zastavující vozidla musí brát ohled na dopravní situaci, tak aby zastavení vozidla neohrozilo bezpečnost na pozemních komunikacích a řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo.

Osoba zastavující vozidla dává k zastavení znamení:

 • vztyčenou paží
 • zastavovacím terčem červené barvy
 • za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu
 • kýváním paže nahoru a dolů, nebo vysunutým zastavovacím terčem z jedoucího vozidla
  policista, vojenský policista, celník a strážník obecní policie také rozsvícením nápisu STOP na služebním automobilu při jízdě ve stejném směru jako zastavované vozidlo, a to zepředu i zezadu

Pokud vás oprávněná osoba vyzve k zastavení vozidla, máte ze zákona povinnost zastavit. Dejte si však pozor na případné podvodníky, například člověka v černém tričku s nápisem POLICIE rozhodně nelze považovat za uniformovaného policistu a je jen na vaší dobré vůli, zda zastavíte. Možná se vás chce zeptat na cestu, nebo potřebuje někam svézt.Nejnovější články

  Jak ušetřit na opravách vozu?

  17.04.2019

  Při pohledu na fakturu za opravu vozu se nabízí otázka, zda by se na některé položce nedalo ušetřit. Jak toho dosáhnout?

  Vztek a agrese za volantem

  17.04.2019

  Pětina českých řidičů za volantem nadává. Chyby jiných řidičů v nich vyvolají vztek a agresi, které mohou ohrozit posádku celého vozu.

  Nehodovost u mladých řidičů

  11.04.2019

  Pojišťovny považují řidiče do 30 let za více rizikové, mají tudíž i dražší povinné ručení. Jsou tito řidiči opravdu postrachem českých silnic?

  Neomezená rychlost na dálnicích

  03.04.2019

  Neomezená rychlost na německých dálnicích je ojedinělá, avšak známá a vítaná věc. Jaké konkrétní argumenty hovoří v její prospěch?