Kdo a jak smí zastavit vozidlo?

23.10.2017

Máte pocit, že vás na silnici při jízdě autem může zastavit jen policista? Omyl! Toto právo má například i učitelka z mateřské školky či řidič autobusu a vy jste ze zákona povinni zastavit. Výčet osob, které mohou zastavit vozidlo na pozemních komunikacích, stanovuje zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, konkrétně § 79 zákona. Zatímco policista může vozidlo zastavit za účelem namátkové kontroly, ostatní osoby oprávněné k zastavení vozidla však tuto pravomoc nemají.

Kdo a jak smí zastavit vozidlo?

Kdo smí zastavit vozidlo?

 1. Uniformovaný policista
 2. Uniformovaný vojenský policista
 3. Uniformovaný strážník obecní policie může zastavit vozidlo pouze ve dvou případech:
  1. zajišťuje bezpečný přechod osob před přechodem pro chodce, pokud to stav přecházejících, nebo situace na přechodu vyžaduje,
  2. jestliže je řidič, nebo jiná osoba v zastavovaném autě podezřelá ze spáchání přestupku, který se týká bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici.
 4. Zaměstnanec Českých drah v blízkosti železničního přejezdu
 5. Účastník dopravní nehody v případě, že je ohrožena bezpečnost silničního provozu v místě dopravní nehody.
 6. Dopravce, tedy nejčastěji řidič vozidla hromadné dopravy je oprávněn zastavovat vozidla, pokud provozní nebo jiné závažné důvody vyžadují, aby cestující nastoupili či vystoupili mimo zastávku a vstoupili přitom do vozovky.
 7. Vedoucí organizované skupiny školních či předškolních dětí, nebo průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky.
 8. Osoba, která je průvodcem vedených nebo hnaných zvířat, může také zastavovat vozidla na pozemních komunikacích, pokud by jinak byla ohrožena bezpečnost provozu.
 9. Osoba, která vykonává práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravou a výstavbou pozemních komunikací. Tato osoba musí mít oblečen výstražný oděv v fluorescenční žluté nebo červeno-oranžové barvě s reflexními pásy.
 10. Osoba pověřená obcí k zajištění bezpečného přechodu dětí a mládeže přes silnici v blízkosti školy. Tato osoba musí mít oblečenou reflexní vestu s nápisem „ŠKOLA”.
 11. Uniformovaný celník při výkonu své činnosti
 12. Příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Jak správně vozidlo zastavovat?

Znamení k zastavení vozidla je nutné dávat včas a zřetelně. Osoba zastavující vozidla musí brát ohled na dopravní situaci, tak aby zastavení vozidla neohrozilo bezpečnost na pozemních komunikacích a řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo.
Osoba zastavující vozidla dává k zastavení znamení:

 • vztyčenou paží,
 • zastavovacím terčem červené barvy,
 • za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu,
 • kýváním paže nahoru a dolů, nebo vysunutým zastavovacím terčem z jedoucího vozidla
  policista, vojenský policista, celník a strážník obecní policie také rozsvícením nápisu STOP na služebním automobilu při jízdě ve stejném směru jako zastavované vozidlo, a to zepředu i zezadu.

Pokud vás oprávněná osoba vyzve k zastavení vozidla, máte ze zákona povinnost zastavit. Dejte si však pozor na případné podvodníky, například člověka v černém tričku s nápisem POLICIE rozhodně nelze považovat za uniformovaného policistu a je jen na vaší dobré vůli, zda zastavíte. Možná se vás chce zeptat na cestu, nebo potřebuje někam svézt.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com