Bodový systém - mějte o svém kontu přehled

25.05.2020

Za vybrané dopravní přestupky se řidičům připisují na konto “trestné” body. O jejich připsání však úřad řidiče oficiálně neinformuje. První informace přichází ve chvíli, kdy dosáhnete 12 bodů a musíte odevzdat řidičský průkaz. Proto se vyplatí stav bodového konta průběžně kontrolovat – online přes Portál občana nebo osobně na pobočce CzechPOINTu.

Bodový systém – mějte o svém kontu přehled

Bodový systém v kostce

Bodový systém není třeba dlouze představovat. Každý čerstvý absolvent autoškoly vyráží na silnice s nulovým počtem bodů. Pokud se dopustí dopravního přestupku, který spadá do kategorie bodovaných, připíše se mu na konto příslušný počet bodů. Body nezapisuje policie, ale úřad příslušné obce s rozšířenou působností.

Přesné počty bodů za bodované dopravní přestupky stanovuje příloha zákona. Nejnižší počet bodů za jeden přestupek jsou 2, naopak nejvyšší počet 7. Jedná se například o následující přestupky:

Přestupek Body
Řízení s telefonem v ruce 2
Jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů 3
Překročení rychlosti o 20 km/h a více v obci, o 30 km/h a více mimo obec
Nepoužití autosedačky pro dítě 4
Ohrožení chodce na přechodu pro chodce
Nedání přednosti v jízdě
Technicky nezpůsobilé vozidlo 5
Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“)
Překročení rychlosti o 40 km/h a více v obci, o 50 km/h a více mimo obec
Nedovolené předjíždění 7
Ujetí od dopravní nehody
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)

Co se děje s nasbíranými body?

Nasbírané “trestné” body se nejen hromadí a sčítají, ale lze je také odečítat. Prvním případem je automatické odečtení bodů po 12 měsících řízení bez bodovaného přestupku. Po prvních 12 měsících se odečítají 4 body, po dalších 12 měsících další 4 body a po následujících 12 měsících jsou odečteny zbývající body.

Další možností je odpočet bodů za úspěšné absolvování “školení bezpečné jízdy” v akreditovaném středisku. V tomto případě se odečítají 3 body. Absolvování školení má určitá pravidla:

  • řidič ho může absolvovat jednou za kalendářní rok,
  • řidič musí mít na svém kontě maximálně 10 bodů,
  • řidič nesmí mít na kontě žádný přestupek bodovaný 6 nebo 7 body.

12 bodů = rok bez řidičského průkazu

Obávanou hranicí je 12 “trestných” bodů. Jakmile jich řidič dosáhne, je písemně vyzván, aby do 5 pracovních dnů odevzdal řidičský průkaz. Po uplynutí této lhůty zároveň automaticky dojde k pozbytí řidičského oprávnění.

O vrácení řidičského průkazu je možné zažádat nejdříve za rok. Podmínkou je absolvování přezkoušení odborné způsobilosti v autoškole, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Mějte o svém kontu přehled

Pokud se dopustíte dopravního přestupku a nejste si jisti počtem udělených bodů, není nic jednoduššího než zkontrolovat stav vašeho bodového konta. Jeho průběžné sledování pomůže předejít případnému vybodování a dočasné ztrátě řidičského průkazu.

Nejjednodušší cesta k výpisu z bodového hodnocení řidiče vede přes Portál občana. Jedná se o online službu, která je bezpečná, jednoduchá a navíc zdarma. Do Portálu občana se můžete přihlásit prostřednictvím datové schránky, eObčanky nebo NIA portálu (identifikačním prostředkem Jméno, heslo a SMS).

Nemůžete-li nebo nechcete-li využít informačních technologií, můžete se pro výpis z bodového hodnocení řidiče vydat na CzechPOINT – kontaktní místa veřejné správy. Ta najdete na obecních úřadech, pobočkách České pošty, u notářů nebo na pracovištích Hospodářské komory. Vydání výpisu je zpoplatněno (na úřadech max. 100 Kč za první stranu a max. 50 Kč za každou další stranu).

Stav bodového konta můžete zjistit také z výpisu z evidenční karty řidiče, o který si můžete písemně zažádat na odboru dopravy příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Dokument, který obdržíte, je podrobný a oficiální – lze jej tedy předložit i při jednání s úřady, soudy apod. Za jeho vydání zaplatíte menší poplatek – 15 Kč za první stranu a 5 Kč za každou další.