Jak správně táhnout vozidlo na laně

30.10.2020

Vlečení auta na laně už dnes není tak obvyklé, ale v některých případech jde o rychlejší, jednodušší a levnější variantu než přivolání odtahové služby. Hlavně tehdy, pokud jde o nepříliš závažnou poruchu, se kterou si řidič dokáže poradit sám. V takovém případě může být jednodušší odtáhnout vozidlo na laně, ať už domů, nebo jen o kus dál, například z dálnice či jiné rušné silnice.

Jak správně táhnout vozidlo na laně

Tažení vozidla na laně má svá omezení

Vlečení auta na laně má, stejně jako ostatní situace v silničním provozu, svá pravidla. Ta stanovuje § 34 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kde je stanovena rychlost jízdy, označení vozidla a další podmínky. Jednou ze základních podmínek je, aby vlečené vozidlo mělo funkční řízení a účinné brzdy.

Než k vlečení vozidla přistoupíte, je nutné seznámit se nejen se zákonem, ale také s návodem k obsluze vozidla. Některá vozidla totiž nemusí být konstrukčně způsobilá k vlečení na laně, případně je lze táhnout s určitými omezeními. Může se jednat například o auta s automatickou převodovkou nebo pohonem všech kol.

Zakázáno je vlečení motorky i motorového vozidla s přívěsem, zároveň motorku ani motorové vozidlo s přívěsem nelze použít jako vlečné vozidlo. Motorové vozidlo s návěsem se však vléci smí.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Postup při upevnění tažného lana

Před připevněním tažného lana je nejprve nutné na vozidla namontovat tažná oka. Pevná tažná oka mají většinou jen starší auta, u novějších jsou tažná okna demontovatelná, je tedy nutné je našroubovat do závitu, který je skrytý pod plastovou záslepkou. Tažné oko najdete zpravidla v kufru mezi základní výbavou.

Než provlečete tažné lano, zkontrolujte, zda není poškozené. Lano vybavené karabinou stačí jednoduše zaháknout za tažná oka, lano bez karabiny se tažným okem protáhne a zajistí kolíkem. Lano nastavte tak, abyste splnili předepsanou vzdálenost mezi vozidly, tedy 2,5 – 6 metrů.

Při montáži tažných ok i tažného lana buďte maximálně pečliví – špatné upevnění může způsobit škodu či zranění. Lano také nikdy nepřipevňujte k jiným částem auta.

Na co nezapomenout před jízdou

Ještě než se vydáte na cestu, nezapomeňte na několik důležitých kroků, které přispějí k tomu, aby vlečení vozidla na laně bylo co nejbezpečnější:

 • Tažné lano označte červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm.
 • Vlečené vozidlo zezadu označte výstražným trojúhelníkem. Ideální je umístit ho za zadní sklo nebo na zadní čelo korby.
 • Naplánujte trasu. Pokud je to možné, zvolte málo frekventované úseky bez strmých kopců, komplikovaných rozjezdů apod. Po dálnici se smí vléci jen vozidlo, které je nutné z dálnice odstranit, a to jen k nejbližšímu výjezdu.
 • Domluvte si s druhým řidičem, jakým způsobem spolu budete komunikovat. Signály musí být jasné a zřetelné, vhodné je použít klakson nebo blikání světly.

Vlečení vozidla na laně

Máte-li za sebou výše uvedené kroky, můžete se vydat na cestu. Ani při jízdě nezapomeňte dodržovat důležitá pravidla:

 • Vlečenému vozidlu nastartujte motor (pokud funguje). Pokud bude motor vypnutý, nebude fungovat posilovač řízení ani posilovač brzd, s autem se tedy bude hůře manévrovat a hůře brzdit. Nemáte-li dost síly na řízení bez funkčních posilovačů, zavolejte raději odtahovou službu.
 • Vlečené vozidlo odbrzděte a vyřaďte do neutrálu.
 • U vlečného vozidla (to vpředu) rozsviťte obrysová a potkávací světla.
 • Při snížené viditelnosti rozsviťte obrysová nebo potkávací světla také u vlečeného vozidla. Pokud světla nefungují, musí být vlečené vozidlo označeno vpředu neoslňujícím bílým a vzadu červeným světlem. Tato světla musí být umístěna na straně bližší ke středu vozovky, a to ne dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.
 • Nezapínejte výstražná světla – nemohli byste pak dávat znamení směrovkami.
 • Nepřekračujte maximální povolenou rychlost, která činí 60 km/h.
 • Udržujte tažné lano napnuté. Pokud by bylo při rozjezdu povolené, mohlo by se přetrhnout.
 • Jeďte plynule a předvídejte. Při každém manévru myslete na to, že je souprava delší a těžší.