Jak správně táhnout vozidlo na laně

30.10.2020

Vlečení auta na laně už dnes není tak obvyklé, ale v některých případech jde o rychlejší, jednodušší a levnější variantu než přivolání odtahové služby. Hlavně tehdy, pokud jde o nepříliš závažnou poruchu, se kterou si řidič dokáže poradit sám. V takovém případě může být jednodušší odtáhnout vozidlo na laně, ať už domů, nebo jen o kus dál, například z dálnice či jiné rušné silnice.

Jak správně táhnout vozidlo na laně

Tažení vozidla na laně má svá omezení

Vlečení auta na laně má, stejně jako ostatní situace v silničním provozu, svá pravidla. Ta stanovuje § 34 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kde je stanovena rychlost jízdy, označení vozidla a další podmínky. Jednou ze základních podmínek je, aby vlečené vozidlo mělo funkční řízení a účinné brzdy.

Než k vlečení vozidla přistoupíte, je nutné seznámit se nejen se zákonem, ale také s návodem k obsluze vozidla. Některá vozidla totiž nemusí být konstrukčně způsobilá k vlečení na laně, případně je lze táhnout s určitými omezeními. Může se jednat například o auta s automatickou převodovkou nebo pohonem všech kol.

Zakázáno je vlečení motorky i motorového vozidla s přívěsem, zároveň motorku ani motorové vozidlo s přívěsem nelze použít jako vlečné vozidlo. Motorové vozidlo s návěsem se však vléci smí.

Spočítejte si rychle povinné ručeníPostup při upevnění tažného lana

Před připevněním tažného lana je nejprve nutné na vozidla namontovat tažná oka. Pevná tažná oka mají většinou jen starší auta, u novějších jsou tažná okna demontovatelná, je tedy nutné je našroubovat do závitu, který je skrytý pod plastovou záslepkou. Tažné oko najdete zpravidla v kufru mezi základní výbavou.

Než provlečete tažné lano, zkontrolujte, zda není poškozené. Lano vybavené karabinou stačí jednoduše zaháknout za tažná oka, lano bez karabiny se tažným okem protáhne a zajistí kolíkem. Lano nastavte tak, abyste splnili předepsanou vzdálenost mezi vozidly, tedy 2,5 – 6 metrů.

Při montáži tažných ok i tažného lana buďte maximálně pečliví – špatné upevnění může způsobit škodu či zranění. Lano také nikdy nepřipevňujte k jiným částem auta.

Na co nezapomenout před jízdou

Ještě než se vydáte na cestu, nezapomeňte na několik důležitých kroků, které přispějí k tomu, aby vlečení vozidla na laně bylo co nejbezpečnější:

 • Tažné lano označte červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm.
 • Vlečené vozidlo zezadu označte výstražným trojúhelníkem. Ideální je umístit ho za zadní sklo nebo na zadní čelo korby.
 • Naplánujte trasu. Pokud je to možné, zvolte málo frekventované úseky bez strmých kopců, komplikovaných rozjezdů apod. Po dálnici se smí vléci jen vozidlo, které je nutné z dálnice odstranit, a to jen k nejbližšímu výjezdu.
 • Domluvte si s druhým řidičem, jakým způsobem spolu budete komunikovat. Signály musí být jasné a zřetelné, vhodné je použít klakson nebo blikání světly.

Vlečení vozidla na laně

Máte-li za sebou výše uvedené kroky, můžete se vydat na cestu. Ani při jízdě nezapomeňte dodržovat důležitá pravidla:

 • Vlečenému vozidlu nastartujte motor (pokud funguje). Pokud bude motor vypnutý, nebude fungovat posilovač řízení ani posilovač brzd, s autem se tedy bude hůře manévrovat a hůře brzdit. Nemáte-li dost síly na řízení bez funkčních posilovačů, zavolejte raději odtahovou službu.
 • Vlečené vozidlo odbrzděte a vyřaďte do neutrálu.
 • U vlečného vozidla (to vpředu) rozsviťte obrysová a potkávací světla.
 • Při snížené viditelnosti rozsviťte obrysová nebo potkávací světla také u vlečeného vozidla. Pokud světla nefungují, musí být vlečené vozidlo označeno vpředu neoslňujícím bílým a vzadu červeným světlem. Tato světla musí být umístěna na straně bližší ke středu vozovky, a to ne dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.
 • Nezapínejte výstražná světla – nemohli byste pak dávat znamení směrovkami.
 • Nepřekračujte maximální povolenou rychlost, která činí 60 km/h.
 • Udržujte tažné lano napnuté. Pokud by bylo při rozjezdu povolené, mohlo by se přetrhnout.
 • Jeďte plynule a předvídejte. Při každém manévru myslete na to, že je souprava delší a těžší.