Co dělat při dopravní nehodě v zahraničí

18.08.2008

Tento článek byl publikován 18.8.2008 na ipodnikatel.cz
Přečtěte si další publikovné články o povinném ručení.

Stane-li se Vám nehoda v zahraničí, je postup obdobný jako při dopravní nehodě v České republice. V následujícím článku se dozvíte základní informace, jak při dopravní nehodě při zahraniční cestě či dovolené postupovat a na co si dát pozor.

Postup při dopravní nehodě v zahraničí je obdobný jako v ČR, vždy se však snažte k nehodě zavolat policii. Zde je však nutno vzít v úvahu, že v řadě zemí jsou policií vyšetřovány pouze určité typy dopravních nehod, při nichž např. dojde ke škodě na zdraví, k usmrcení osob, dojde k rozsáhlým materiálním škodám.

Pokud je nehoda Policií šetřena, podepište protokol pouze tehdy, jestliže mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. Jinak do něj v českém jazyce vepište své stanovisko, to ostatně platí i u nás.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Určitě je vhodné obrátit se o pomoc a radu na asistenční službu.

V případě, že jste poškozený, tak se s uplatněním svého nároku na pojistné plnění a s dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla obraťte na příslušného pojistitele škůdce.

Pokud nemůžete kontaktovat příslušného pojistitele škůdce, nebo potřebujete poradit jak postupovat, obraťte se na národní kancelář – informační centrum země, kde došlo k dopravní nehodě. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty.

Další možností je obrátit se na Českou kancelář pojistitelů, která Vám poskytne radu či pomoc a sdělí Vám kontakt na škodního zástupce pojistitele škůdce v ČR.

V návaznosti na příslušná ustanovení 4 motorové směrnice EU, resp. § 9a zákona č. 47/2004 Sb., je každá pojišťovna poskytující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v některém ze států Evropského hospodářského prostoru (EHP) povinna ustanovit v každém členském státě EHP škodního zástupce, který jménem a na účet pojistitele projednává škodní události způsobené provozem vozidla.

Členskými státy EHP jsou všechny členské státy EU spolu s Norskem, Švýcarskem, Lichtenštejnskem a Islandem. Ke zjištění škodního zástupce Vám může pomoci Informační středisko České kanceláře pojistitelů, které naleznete na internetových stránkách www.ckp.cz.

Pro úspěšné vyhledání konkrétního škodního zástupce potřebujete znát:

  • datum dopravní nehody,
  • stát místa dopravní nehody,
  • mezinárodní poznávací značku vozidla škůdce (MPZ),
  • registrační značku vozidla škůdce
  • název pojistitele vozidla škůdce.

Po zadání všech požadovaných údajů získáte informaci, kdo je škodním zástupcem pojistitele vozidla škůdce pro území České republiky.

Pokud jste byl při nehodě na území cizího státu poškozen nezjištěným nebo nepojištěným vozidlem, můžete se obrátit na Garanční fond země místa dopravní nehody nebo na Kompenzační orgán země, ve které má poškozený trvalý pobyt nebo sídlo firmy, s dotazem jak správně postupovat při uplatnění Vašich nároků.