Postup při dopravní nehodě v ČR

05.08.2008Povinné ručení

Originální znění článku z 5.8.2008 na ipodnikatel.cz (článek byl aktualizován dle nových zákonů)
Přečtěte si další publikovné články o povinném ručení.

V poslední době se stále mluví o velkém počtu dopravních nehod, které jsou na českých silnicích stále častější. Víte ale, jak v tomto případě postupovat a jak řešit tuto nemilou situaci? Nabízíme vám článek, kde se dozvíte podrobný postup.

1. Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněn(a) nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody.

2. Zabraňte řetězové havárii, zabezpečte místo nehody – výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním praporkem (postačí kusem látky).

3. Zjistěte zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, vždy zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě.

4. Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže (mimo jiné):

 • při ní dojde k zranění osob,
 • při ní dojede k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000 Kč,
 • při ní dojde ke hmotné škodě nižší než 100.000 Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění,
 • byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.

5. Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto nehodu je nejlépe učinit písemně, např. na tiskopisu „Evropský záznam o dopravní nehodě“ nebo lze využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění.

6. Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy.

7. Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody.

8. Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení občanského (nebo řidičského) průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu) a opište si tyto údaje:

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
 • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) – zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U tohoto pojistitele uplatněte nárok na náhradu škody.

Pokud k datu nehody nebylo vozidlo škůdce pojištěno, nebo Vám škůdce údaj o pojistiteli vozidla nesdělil a Vy jste údaj o pojistiteli nenalezli ani na www.ckp.cz, můžete se obrátit na Českou kancelář pojistitelů (tel.: + 420 221413111, e-mail: info@ckp.cz), kde Vám buď údaj o pojistiteli sdělí, nebo Váš nárok začnou vyřizovat.

Pokud je vozidlo škůdce registrováno na území cizího státu, opište si též číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3 a 4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

9. Jestliže odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, viz bod 8.

10. Písemně oznamte škodu „své“ pojišťovně. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nezbytná.

11. Pokud potřebujete poradit, volejte asistenční službu „Vaší“ pojišťovny.Nejnovější články

  Žebříček 5 nejhorších silnic na světě

  01.11.2018

  Na světě existuje spousta silnic, které vyvolávají pochyby, zda byly postaveny pod vedením kompetentního architekta. Chcete znát alespoň 5 z nich?

  Autonomní vozy

  31.10.2018

  Automobilový průmysl stojí na prahu největší změny za posledních sto let. Éra autonomních vozů se blíží, z řidičů budou jen pasivní diváci.

  Naučte se zvládat auto na mokré vozovce

  30.10.2018

  Na speciálních polygonech po celém Česku si můžete bezpečně natrénovat zvládnutí smyku a další manévry, které se vám budou hodit nejen na kluzké vozovce.

  Co tvoří cenu pohonných hmot

  24.10.2018

  Velkou část ceny za pohonné hmoty představují daně. Kolik procent ve skutečnosti odvedeme státu za natankování a proč se ceny během roku mění?