Čas potřebný ke stavbě dálnice

02.04.2020

Doba potřebná k výstavbě dálnic závisí na mnoha faktorech. Způsobu drenáže, přípravné zemní práce pro úpravu povrchu, konsolidace násypů, nosné konstrukce apod. Ministerstvo dopravy proto zveřejnilo postup při výstavbě dálnic, aby tak přiblížilo běžným smrtelníkům důvody, proč je jejich stavba tak zdlouhavá.

Čas potřebný ke stavbě dálnice

Stavební práce jsou v rámci Evropy stejné, nebo alespoň dost podobné, v čem se ale lišíme, je zdlouhavá byrokracie, která stavbu protahuje o desítky let. V září 2019 bylo v Čechách rozestavěno 259 km dálnic včetně silnic I. třídy. Větší část stavby tvoří nové úseky jihočeské dálnice D3, hradecké D11 a česko-moravské D35. Česká republika má složitý byrokratický systém schvalování stavebního povolení, než k místu stavby přijede první stroj, může to trvat i víc jak 10 let. Doba, která je potřebná k výstavbě dálnice se liší dle geologických podmínek, doby potřebné k vyjednávání pro výkup pozemků, technické náročnosti stavby atd.

Harmonogram přípravy:

  1. Fáze koncepce (3 – 4 roky): vyhledávací studie, vyhodnocení dopadů na trvale udržitelný rozvoj, schvalovací proces (ministerstvo, zastupitelstvo města atd.)
  2. Fáze územní přípravy (cca 3 roky): vliv na přírodní prostředí, geotechnický průzkum, projektová dokumentace a vyjádření k ní, biologický průzkum atd.
  3. Fáze stavební přípravy (4 roky): podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum, dokumentace pro stavební povolení, vyjádření orgánů státní správy, majetková vypořádání atd.
  4. Předrealizační fáze (méně než rok): výběrové řízení a stanovení data zahájení stavby

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Harmonogram výstavby:

  1. Příprava území (8 měsíců): povolení objízdných tras, uzavírek , kácení stromů, demolice objektů na místě budoucí stavby, archeologický průzkum atd.
  2. Zemní práce (8 měsíců): sanace podloží, sypání násypů atd.
  3. Spodní vrstva (8 měsíců): kanalizace, drenáže, kabely apod.
  4. Konstrukce (6 měsíců): vrstvy vozovky, konstrukce mostů, protihlukové stěny
  5. Dokončovací práce (6 měsíců): dopravní značky, svodidla, telematika a zajištění zkoušek

Zdroj: mdcr.cz

Podle údajů z Eurostatu se za 18 let postavilo v České republice 300 km nových dálničních úseků. Oproti tomu Maďarsko postavilo 1500 km a rychlejší než Česká republika je i Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. V současnosti je v ČR v provozu přes 1260 km dálnic, zatímco projekt je vypracován na 2073 km, které by měly být podle plánu dokončeny do roku 2050.

V grafech č.1 a č.2 je k dispozici porovnání délky dálnic v různých evropských zemích z roku 2014 a 2017. Pro možnost srovnání se vypočítá, kolik milimetrů dálnice vychází na jednoho obyvatele země (celková délka dálnice v mm / počet obyvatel):

Délka dálnic na 1 obyvatele (v mm) v Evropě (2014)
Zdroj: nationmaster.com

Délka dálnic na 1 obyvatele (v mm) ve vybraných evropských zemích (2017)
Zdroj dat: výpočet dle údajů na europa.eu

Největším problémem pomalé stavby dálnic je v získávání územních rozhodnutí a stavebních povolení. Příprava “papírové formy” trvá dlouhých 13 let.
Cena 1 km dálnice se přitom výrazně snížila – mezi lety 2008 – 2012 byla cena 1 km dálnice cca 340 milionů Kč, v současnosti je méně jak poloviční: 150 milionů Kč.