O způsobu defenzivní jízdy jsme se dozvěděli v autoškole. Pamatujete si, co to znamená?

02.10.2020

Není neobvyklé se na silnicích potkat s řidiči, kteří nejsou příliš ohleduplní, jejich způsob jízdy není plynulý a dal by se označit jako „brzda-plyn“. Tento typ řidičů pak patří mezi časté viníky dopravních nehod, kterým by jistě řada z nich mohla předejít, kdyby věnovali větší pozornost svému okolí a při každé možné příležitosti by se nesnažili ostatním řidičům dokázat, že právě oni jsou králi silnic. Bohužel, nejčastěji jsou to mladší řidiči, kteří by právě význam pojmu „defenzivní jízda“ měli mít čerstvě zažitý z autoškoly.

O způsobu defenzivní jízdy jsme se dozvěděli v autoškole. Pamatujete si, co to znamená?

Historie

Harold Smith v 50. letech 20. století formuloval ve Spojených státech amerických pět základních principů defenzivního způsobu řízení automobilu, který tehdy vyšel pod názvem „Smith System of Defensive Driving“. Řada zemí od první formulace těchto pravidel začlenila defenzivní jízdu mimo jiné jako běžnou součást přípravy a výcviku nových řidičů v autoškolách – už jen tento fakt je uznáním, že tato metoda řízení je správná a že ovlivňuje řadu faktorů, z nichž ty nejdůležitější jsou zvýšení bezpečnosti a snížení nehodovosti na silnicích.

Základní pravidla

Defenzivní způsob jízdy je takový, kdy řidič vždy počítá s chybami vlastními ale i s chybovostí ostatních řidičů a snaží se dané rizikové situace předvídat a předcházet jim. Právě schopnost předvídat je základem a prvním z pravidel, která Harold Smith pro defenzivní jízdu formuloval.

Mimo schopnosti předvídat byste také nikdy neměli zapomenout na své periferní vidění – díky němu můžete „sledovat“ větší prostor ve Vašem bezprostředním okolí a vyvarovat se tak vážným nehodám, jako například sražení chodce na nepřehledném přechodu, nárazu do otevřených dveří automobilu zaparkovaného poblíž silnice. Zároveň je dobré dbát celkově zvýšené pozornosti – v jistých případech si můžete včas všimnout nestandardního chování ostatních (například protijedoucích) řidičů a předejít tak komplikacím.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Snad na každého, kdo prošel autoškolou, byl neustále kladen důraz, aby kontroloval středové zpětné zrcátko a boční zpětná zrcátka. Právě s tím souvisí třetí z principů defenzivní jízdy – neupínat 100 procent své pozornosti pouze před Vás, ale neustále monitorovat nejbližší okolí Vašeho vozidla (právě díky zpětným zrcátkům). S tím také souvisí, že byste neměli své zraky upínat pouze na vozidlo, které jede před vámi, ale také na zbytek prostoru, kterým budete projíždět.

Pohled z čelního skla

Posledním ze základních principů je Vaše viditelnost – používejte denní svícení, vždy používejte blinkry, pokud plánujete odbočit a podobně. S tím také souvisí pravidelná kontrola všech žárovek, kterými je Váš automobil vybaven.

Pro přehlednost je těchto pět základních principů Harolda Smitha, které byly výše zmíněny, shrnuto v následujícím seznamu:

  • Předvídejte – snažte se předvídat jakoukoli situaci, která by mohla během jízdy nastat
  • Používejte periferní vidění – mějte vždy povědomí o svém okolí
  • Mějte oči v pohybu – neupínejte pohled pouze před sebe
  • Monitorujte stále okolí svého vozidla – používejte zpětná zrcátka
  • Buďte vidět – používejte veškeré světelné signály v situacích, pro které jsou určené
  • Každá ze zemí si tyto principy osvojila v různých, případně i rozšířených variantách.

Závěr

Nejenže defenzivní jízda zásadně snižuje nehodovost a zvyšuje bezpečnost, ale ti, kteří se tímto způsobem jízdy řídí, prodlužují životnost svého automobilu a zároveň patří mezi řidiče, jejichž jízda je ekologičtější. Kdyby se ale přeci jen náhodou něco přihodilo, popřemýšlejte o havarijním pojištění – můžete zkusit naší online kalkulačku, která Vás provede krok za krokem výpočtem ceny a v závěru procesu Vám nabídne širokou paletu variant havarijního pojištění, ze které si jistě vyberete to nejlepší právě pro Vás.