Defenzivní jízda a proč je důležitá

28.11.2018Havarijní pojištění

Zvýšit bezpečnost silničního provozu se dá několika způsoby. Vedle preventivních akcí policie a zpřísňování trestů za špatné a nebezpečné jednání je to i změna chování řidičů a uvědomění si, že lidé za volantem nejsou nesmrtelní a tudíž by se změnou měli začít hlavně u sebe. Co všechno obnáší defenzivní jízda a proč bychom se jí měli řídit?

Co je základem defenzivní jízdy

Defenzivní jízda není novým pojmem. Byla definována již v 50. letech minulého století v USA a od té doby se stala základem výuky nových řidičů v autoškolách. Má se za to, že metoda snižuje nehodovost, opotřebení automobilů, příznivě ovlivňuje bezpečnost na silnicích a má pozitivní dopad na životní prostředí.
Prvními základními principy defenzivní jízdy, které byly poté modifikovány, obměněny či doplněny o další, byly:

 • Předvídejte
 • Používejte periferní vidění
 • Mějte oči v pohybu ( ve smyslu Nedívejte se jenom před sebe)
 • Monitorujte okolí svého vozidla
 • Buďte vidět

Obecně můžeme definovat defenzivní jízdu jako jízdu ohleduplnou, při které nemyslíme pouze na sebe, ale i na ostatní účastníky silničního provozu a snažíme se zároveň předvídat jejich počínání. Defenzivně se chováme už v momentě, kdy si zapínáme bezpečnostní pás, usedáme za volant střízliví a bez vlivu omamných látek nebo když před jízdou kontrolujeme funkčnost osvětlení vozu, pneumatik či brzd. Mezi další pravidla defenzivní jízdy tak, jak je definuje český BESIP, patří:

 • Dodržování dopravních předpisů – jet maximální povolenou rychlostí, dodržovat bezpečný odstup, jet pomalu tam, kde není dostatečný rozhled, mít dostatečnou časovou rezervou při každé cestě
 • Jízda křižovatkou – rozhlédnout se při rozjíždění na zelenou, dávat pozor na značky před křižovatkou, i když je na ní funkční semafor, na oranžovou projíždět křižovatku se zvýšenou opatrností, nezrychlovat
 • Předjíždění – přesvědčit se, že nejste sami právě předjížděni, dávat pozor na mrtvý úhel, používat blinkry při předjíždění, dávat najevo včas své úmysly
 • Neustálé sledování okolí – očekávat překážky na silnici a být na ně připraven, ve tmě se nedívat přímo do světel protijedoucího vozu, ale sledovat krajnici, být připraven na zhoršené jízdní podmínky a přizpůsobit tomu rychlost a styl jízdy, zpomalit na mokré silnici a v mrazu na mostech a nadjezdech, v případě smyku dát nohu z plynu a vyšlápnout spojku, nestrhávat prudce volant
 • Mít vůz v dobrém technickém stavu – kontrolovat brzdy a měnit brzdovou kapalinu, doplňovat provozní kapaliny, kontrolovat osvětlení vozu, pravidelně měnit gumičky stěračů, příp. celé stěrače

Řídit automobil v dnešním provozu vyžaduje stoprocentní soustředění. Ne všichni řidiči znají dobře pravidla silničního provozu, někteří z nich dokonce mají tendence projevovat na silnici svoji nadřazenost. Podmínky navíc kolikrát ztěžují opravy silnic a dálnic a jejich špatné značení. Chovejme se proto při jízdě tak, abychom neohrozili sebe, své blízké i ostatní aktéry provozu na pozemních komunikacích.Nejnovější články

  Jak ušetřit na opravách vozu?

  17.04.2019

  Při pohledu na fakturu za opravu vozu se nabízí otázka, zda by se na některé položce nedalo ušetřit. Jak toho dosáhnout?

  Vztek a agrese za volantem

  17.04.2019

  Pětina českých řidičů za volantem nadává. Chyby jiných řidičů v nich vyvolají vztek a agresi, které mohou ohrozit posádku celého vozu.

  Nehodovost u mladých řidičů

  11.04.2019

  Pojišťovny považují řidiče do 30 let za více rizikové, mají tudíž i dražší povinné ručení. Jsou tito řidiči opravdu postrachem českých silnic?

  Neomezená rychlost na dálnicích

  03.04.2019

  Neomezená rychlost na německých dálnicích je ojedinělá, avšak známá a vítaná věc. Jaké konkrétní argumenty hovoří v její prospěch?