Bezpečnost na železničních přejezdech

15.05.2018

Každý rok dojde v místech, kde silnici křižuje železnice, k více než stovce dopravních nehod, při kterých jsou usmrceny desítky lidí. V naprosté většině se jedná o nehody zaviněné řidiči silničních vozidel, případně chodci či cyklisty. Ti nerespektují výstražnou signalizaci a vjíždí na železniční přejezd v době, kdy tam z pohledu zákona nemají co dělat. Snad v domnění, že „to musí stihnout“.

Bezpečnost na železničních přejezdech

Pravidla jízdy přes železniční přejezd

Pravidla chování řidičů na železničních přejezdech a v jejich blízkosti upravuje zákon o silničním provozu. Připomeňme si, co tento zákon řidičům ukládá:

 • Řidič si před železničním přejezdem musí počínat zvlášť opatrně. Musí se zejména přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
 • Při přejíždění železničního přejezdu a ve vzdálenosti 50 m před ním může jet řidič maximální rychlostí 30 km/h.
 • Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, může jet řidič při přejíždění železničního přejezdu a ve vzdálenosti 50 m před ním rychlostí maximálně 50 km/h.
 • Je-li před železničním přejezdem umístěna značka „Stůj, dej přednost v jízdě“, musí řidič zastavit v místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
 • Řidič se nesmí zbytečně zdržovat a prodlužovat dobu přejíždění železničního přejezdu.
 • Na železničním přejezdu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před ním a za ním řidič nesmí zastavit a stát.
 • Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí řidič vozidlo odstranit mimo železnici. Pokud to není možné, musí neprodleně zajistit, aby byli před tímto nebezpečím varováni řidiči kolejových vozidel.
 • Na železničním přejezdu ani v jeho těsné blízkosti se řidič nesmí otáčet nebo couvat.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Kdy na přejezd řidič nesmí?

Zákon dále stanovuje situace, ve kterých řidič na železniční přejezd vjíždět nesmí. Jsou to případy, kdy:

 • svítí střídavě přerušovaně dvě červená světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • je dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • jsou sklopeny závory,
 • se sklápějí nebo zdvihají závory,
 • je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo je slyšet jeho houkání či pískání (to neplatí v případě, že svítí přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení),
 • zaměstnanec dráhy dává znamení k zastavení vozidla, a to kroužením červeným nebo žlutým praporkem nebo za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem),
 • situace za železničním přejezdem nedovoluje jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Nehodovost na železničních přejezdech

Pokud by všichni účastníci silničního provozu dodržovali výše uvedená pravidla a vyvarovali se riskantního chování, k nehodám na přejezdech by zřejmě vůbec nedocházelo. Statistiky z posledních let ukazují, že ročně dochází na železničních přejezdech k více než 160 nehodám, při kterých bývají ročně usmrceny více než tři desítky lidí. Další lidé jsou při těchto nehodách zraněny. V loňském roce došlo k největšímu počtu nehod na železničních přejezdech ve Středočeském kraji, za nímž následují kraje Olomoucký a Královéhradecký. Konkrétní čísla lze vyčíst z níže uvedených tabulek.

Rok Počet nehod na železničních přejezdech Počet usmrcených osob při těchto nehodách Počet zraněných osob při těchto nehodách
2017 171 34 83
2016 176 46 68
2015 165 32 130

(Zdroj dat: Drážní inspekce, Statistiky mimořádných událostí v porovnání let 2017 a 2016, 2016 a 2015; http://www.dicr.cz/statistiky-mimoradnych-udalosti)

Kraj Počet nehod na železničních přejezdech v roce 2017 Počet usmrcených osob při těchto nehodách v roce 2017 Počet zraněných osob při těchto nehodách v roce 2017
Středočeský 29 5 9
Olomoucký 19 4 17
Královéhradecký 17 1 5
Moravskoslezský 16 2 5
Ústecký 16 1 8
Zlínský 15 4 16
Plzeňský 11 5 7
Pardubický 9 1 2
Liberecký 9 0 2
Jihomoravský 7 5 3
Jihočeský 7 0 1
Vysočina 6 2 2
Karlovarský 6 1 6
Hlavní město Praha 4 3 0
Celkem 171 34 83

(Zdroj dat: Drážní inspekce, Statistiky mimořádných událostí v porovnání let 2017 a 2016; http://www.dicr.cz/statistiky-mimoradnych-udalosti)