Bezpečnost na železničních přejezdech

15.05.2018

Každý rok dojde v místech, kde silnici křižuje železnice, k více než stovce dopravních nehod, při kterých jsou usmrceny desítky lidí. V naprosté většině se jedná o nehody zaviněné řidiči silničních vozidel, případně chodci či cyklisty. Ti nerespektují výstražnou signalizaci a vjíždí na železniční přejezd v době, kdy tam z pohledu zákona nemají co dělat. Snad v domnění, že „to musí stihnout“.

Bezpečnost na železničních přejezdech

Pravidla jízdy přes železniční přejezd

Pravidla chování řidičů na železničních přejezdech a v jejich blízkosti upravuje zákon o silničním provozu. Připomeňme si, co tento zákon řidičům ukládá:

 • Řidič si před železničním přejezdem musí počínat zvlášť opatrně. Musí se zejména přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
 • Při přejíždění železničního přejezdu a ve vzdálenosti 50 m před ním může jet řidič maximální rychlostí 30 km/h.
 • Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, může jet řidič při přejíždění železničního přejezdu a ve vzdálenosti 50 m před ním rychlostí maximálně 50 km/h.
 • Je-li před železničním přejezdem umístěna značka „Stůj, dej přednost v jízdě“, musí řidič zastavit v místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
 • Řidič se nesmí zbytečně zdržovat a prodlužovat dobu přejíždění železničního přejezdu.
 • Na železničním přejezdu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před ním a za ním řidič nesmí zastavit a stát.
 • Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí řidič vozidlo odstranit mimo železnici. Pokud to není možné, musí neprodleně zajistit, aby byli před tímto nebezpečím varováni řidiči kolejových vozidel.
 • Na železničním přejezdu ani v jeho těsné blízkosti se řidič nesmí otáčet nebo couvat.

Kdy na přejezd řidič nesmí?

Zákon dále stanovuje situace, ve kterých řidič na železniční přejezd vjíždět nesmí. Jsou to případy, kdy:

 • svítí střídavě přerušovaně dvě červená světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • je dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • jsou sklopeny závory,
 • se sklápějí nebo zdvihají závory,
 • je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo je slyšet jeho houkání či pískání (to neplatí v případě, že svítí přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení),
 • zaměstnanec dráhy dává znamení k zastavení vozidla, a to kroužením červeným nebo žlutým praporkem nebo za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem),
 • situace za železničním přejezdem nedovoluje jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Nehodovost na železničních přejezdech

Pokud by všichni účastníci silničního provozu dodržovali výše uvedená pravidla a vyvarovali se riskantního chování, k nehodám na přejezdech by zřejmě vůbec nedocházelo. Statistiky z posledních let ukazují, že ročně dochází na železničních přejezdech k více než 160 nehodám, při kterých bývají ročně usmrceny více než tři desítky lidí. Další lidé jsou při těchto nehodách zraněny. V loňském roce došlo k největšímu počtu nehod na železničních přejezdech ve Středočeském kraji, za nímž následují kraje Olomoucký a Královéhradecký. Konkrétní čísla lze vyčíst z níže uvedených tabulek.

RokPočet nehod na železničních přejezdechPočet usmrcených osob při těchto nehodáchPočet zraněných osob při těchto nehodách
20171713483
20161764668
201516532130

(Zdroj dat: Drážní inspekce, Statistiky mimořádných událostí v porovnání let 2017 a 2016, 2016 a 2015; http://www.dicr.cz/statistiky-mimoradnych-udalosti)

KrajPočet nehod na železničních přejezdech v roce 2017Počet usmrcených osob při těchto nehodách v roce 2017Počet zraněných osob při těchto nehodách v roce 2017
Středočeský2959
Olomoucký19417
Královéhradecký1715
Moravskoslezský1625
Ústecký1618
Zlínský15416
Plzeňský1157
Pardubický912
Liberecký902
Jihomoravský753
Jihočeský701
Vysočina622
Karlovarský616
Hlavní město Praha430
Celkem1713483

(Zdroj dat: Drážní inspekce, Statistiky mimořádných událostí v porovnání let 2017 a 2016; http://www.dicr.cz/statistiky-mimoradnych-udalosti)