Doplňkové pojištění AXA

Připojištění skel

Připojištění skel slouží pro případ: náhlého poškození, zničení nebo krádeže všech skel jakoukoliv nahodilou událostí. Vztahuje se na všechna skla pojištěného vozidla, která byla k vozidlu připevněna výrobcem.

Cena pojištění (limit pojistného plnění je na pojistné období)

 • 790 Kč/rok limit pojistného plnění 10.000 Kč
 • 1.390 Kč/rok limit pojistného plnění 20.000 Kč
 • 1.790 Kč/rok limit pojistné plnění 40.000 Kč

Při sjednání tohoto připojištění je nutné, aby pojistník pořídil fotodokumentaci a tuto odeslal dle pokynů pojišťovny AXA.

Pojištění skel je bez spoluúčasti, pokud bude oprava provedena ve smluvním servisu pojišťovny AXA. V opačném případě je spoluúčast 1.000 Kč.

Zavazadla

Připojištění se sjednává pro případ:

 • zničení v důsledku živelné události
 • poškození, zničení nebo ztráty při dopravní nehodě
 • krádeže vloupáním, loupežným přepadením zavazadel umístěných ve vozidle a ve střešním kufru

Maximální limit plnění je 30.000 Kč na jednu pojistnou událost. Výjimkou je krádež ze střešního kufru, kdy maximální plnění pojišťovny při spoluúčasti 5.000 Kč je 15.000 Kč.

Připojištění zavazadel stojí 890 Kč/rok.

Úrazové pojištění

Limit pojistného plnění je pro:

 • trvalé tělesné poškození 1.000.000 Kč
 • smrt následkem úrazu 500.000 Kč

Pojištění lze sjednat pro:

 • řidiče
 • všechny osoby přepravované pojištěným vozidlem

Výše pojistného činí:

 • úrazové pojištění řidiče 329 Kč
 • úrazové pojištění všech osob
  • osobní vozidla do 6 sedadel 539 Kč
  • osobní vozidla od 7 do 9 sedadel 995 Kč

Živelní pojištění

Živelní pojištění se sjednává pro případy živelných nebezpečí (požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení):

 • limit pojistného plnění je 100.000 Kč v jednom pojistném období
 • spoluúčast je 1.000 Kč
 • podmínkou pojištění je oprava ve smluvním servisu pojišťovny AXA
 • pojistné je 500 Kč/rok

Připojištění poškození a střetu se zvěří

Toto připojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla:

 • v důsledku střetu se zvěří
 • přímým kontaktem zaparkovaného vozidla se zvěří (např. poškození kabeláže nebo elektroinstalace hlodavci)

Limit pojistného plnění je 100.000 Kč na jedno pojistné období.

Spoluúčast je 1.000 Kč a podmínkou pojištění je oprava ve smluvním servisu pojišťovny AXA.

Pojistné je 890 Kč/rok.

Pojištění právní asistence Plus

Toto připojištění rozšiřuje základní rozsah právní asistence AXA Auto o následující pojistná rizika – spory související:

 • s kontrolou MV (STK)
 • s užíváním parkovacího místa nebo garáže
 • s jinými závazkovými vztahy týkajícími se MV
 • s trestním nebo správním právem

Roční limit plnění se u právní asistence Plus zvyšuje na 100.000 Kč.

Cena připojištění je 350 Kč/rok.