Proč jsou někdy brzdy hlučné?

09.03.2018Ostatní

Během jízdy v autě mnozí řidiči nastavují uši a poslouchají, jaké zvuky se z vozidla linou. Některé jsou v pořádku a běžné, jiné zvuky mohou upozorňovat na závadu. Děje-li se něco s brzdami, obvykle to nejde přeslechnout, hrozivé pískání, broušení a kovový zvuk je nezaměnitelný. Kromě akustického varování se problém s brzdami projevuje vibracemi volantu, nebo tuhostí brzdového pedálu. Co brzdám vadí a jak se toho zbavit?

Co způsobuje hlučnost brzd?

Jak brzdy fungují

Než se dostaneme k problémům, které brzdy způsobují, podíváme se, jak vlastně fungují a z čeho se skládají.

Úkolem brzd v autě je zpomalovat popřípadě zastavit vůz, stane se tak na základě impulzu, který vydá řidič sešlápnutím brzdového pedálu. Hlavním mechanismem brzd je tření, u každého kola je rotující člen, ten je spojený s hnanou hřídelí a brzdným členem, přítlakem destiček nebo čelisti k rotujícímu členu dochází k tření, které zpomaluje vozidlo. Při tření vzniká teplo, proto musí mít brzdy zajištěné chlazení.

Hydraulické brzdy

Dnes nejčastěji používané. V brzdovém hydraulickém zařízení je brzdová kapalina, ta je svými vlastnostmi nestlačitelná, díky tomu se při sešlápnutí brzdového pedálu, zvýší tlak v systému a přenese se až na brzdu.

Okruh hydraulických brzd se skládá z: brzdového pedálu, posilovače brzd, ten násobí sílu, kterou působí řidič na brzdný pedál, brzdy jsou pak lehce ovladatelné. Součástí okruhu je také hlavní brzdový válec, brzdové potrubí a přední, zadní brzdy.

Kotoučové brzdy

Jsou složeny z kotouče a brzdových destiček. Kotouč je pevně spojen s hřídelí a destičky se k němu přitlačují, čímž vzniká tření. Na brzdovém kotouči je třmen, v něm jsou uloženy destičky a brzdový válec, do kterého je vedena brzdová kapalina. Brzdové destičky v sobě mohou mít senzor, který hlásí jejich opotřebení. K destičkám je připevněno obložení, to je navrženo tak, aby způsobovalo ideální tření.

Bubnové brzdy

se používaly hlavně dříve, fungují také na principu tření. Buben je připevněn k nápravě a uvnitř něj jsou bubnové čelisti a brzdový váleček. Váleček způsobuje rozpěrný efekt na brzdové čelisti neboli pakny, při sešlápnutí brzdového pedálu. Čelisti, na kterých je nalepeno brzdové obložení, se přitlačí na brzdový buben, z jeho vnitřní strany, čímž se způsobuje tření a dochází k brzdění.

Nyní jsme si naznačili, s jakými typy brzd se u automobilů setkáváme. Hluk, který řidič registruje, může poukazovat na závady brzdného systému:

 • Opotřebení destiček -.destičky se opotřebují až tak, že nosné desky brousí přímo o kotouč, nebo dokonce obrušují indikátor opotřebení destiček.
 • Antihluková podložka – má za úkol krýt nosnou desku brzdové destičky, stává se, že je poškozená nebo úplně chybí.

První dva body řidič bezpečně pozná, jedná se o zvuk skřípotu, nebo jde dokonce slyšet samotné obrušování. Tento problém se dá vyřešit výměnou brzdných destiček.

 • Mazivo – každá součástka, která se hýbe, musí být lublikována. V případě, že jsou součástky typu tyčinky na brzdovém třmenu tzv. na sucho, vydávají ošklivé zvyky. Hluku se zbavíme promazáním nebo potřením brzdových destiček měděnou pastou.
 • Kamínky a prach v prostoru mezi kotoučem a destičkou -na místo mezi kotouč a destičky se dostávají různé částečky, ty způsobují pískání a hluk při sešlápnutí brzdového pedálu. Jedná se o pevné částečky jako je zmiňovaný prach, kamínky, ale také části, které se drolí vlivem koroze. V případě kotouče, pohlcovaného korozí je oprava možná jeho obroušením nebo výměnou. Ke korozi dochází stáním automobilu venku v dešti a vlhku, v zimních měsících zase působením chemické soli.
 • Deformace kotouče – při deformaci kotouče se situace projevuje i vibrováním volantu při brzdění během jízdy. K deformacím dochází přehříváním, tím se kotouč zvlní. Obroušením se může lišit tloušťka kotouče,v takovém případě musí být celý vyměněn.
 • Unavené plíšky a pružiny– pružiny  a drátové pružinky mají za úkol vést destičky ve správných drahách v brzdovém třmenu. Pružiny trpí nánosem brzdného prachu, který se na nich usazuje a tvrdne, proto se po nich destičky nemohou pohybovat hladce a rovnoměrně.

Jak předcházet hlučnosti brzd?

Zde je několik rad, jak zamezit pískání a celkové hlučnosti vycházející z brzd:

 1. Provádět kontroly brzdového systému a výměny brzdového příslušenství.
 2. Při výměně brzdových destiček, dochází k slazení styku s kotoučem, až po najetí zhruba 200 km. Řidiči by se po čas zajíždění měli pokusit vyhnout intenzivnímu brzdění.
 3. Využívejte jiné způsoby zpomalení vozidla, ne jen brzdy, podřazujte na nižší rychlostní stupně, k brzdění využívejte motor.
 4. Snažte se zcela vyhýbat příliš prudkému brzdění.
 5. Pro optimalizaci nákladů volte kvalitní brzdové destičky, které něco vydrží.


Nejnovější články

  Jak ušetřit na opravách vozu?

  17.04.2019

  Při pohledu na fakturu za opravu vozu se nabízí otázka, zda by se na některé položce nedalo ušetřit. Jak toho dosáhnout?

  Vztek a agrese za volantem

  17.04.2019

  Pětina českých řidičů za volantem nadává. Chyby jiných řidičů v nich vyvolají vztek a agresi, které mohou ohrozit posádku celého vozu.

  Nehodovost u mladých řidičů

  11.04.2019

  Pojišťovny považují řidiče do 30 let za více rizikové, mají tudíž i dražší povinné ručení. Jsou tito řidiči opravdu postrachem českých silnic?

  Neomezená rychlost na dálnicích

  03.04.2019

  Neomezená rychlost na německých dálnicích je ojedinělá, avšak známá a vítaná věc. Jaké konkrétní argumenty hovoří v její prospěch?