Železniční přejezdy a rychlosti na nich

28.02.2020

V místě, kde se křižuje silnice se železnicí, může při nedodržení určitých pravidel dojít k dopravní nehodě. Ty na železničních přejezdech sice nebývají tak časté jako na silnicích, o to tragičtější však mívají následky. K bezpečnému přejetí železničního přejezdu přitom stačí málo – respektovat světelnou signalizaci, být ostražitý před nezabezpečeným přejezdem a přejíždět přes přejezd povolenou rychlostí.

Železniční přejezdy a rychlosti na nich

Železniční přejezdy v Česku

Některé železniční přejezdy jsou celkem nenápadné, označené pouze výstražným křížem, jiné jsou vybavené světelnou i zvukovou signalizací a navíc doplněné závorami. V Česku bylo k 31. 12. 2019 evidováno celkem 7 825 železničních přejezdů, z toho:

 • 3 658 železničních přejezdů je nezabezpečených, tedy označených pouze výstražným křížem,
 • 4 167 železničních přejezdů je zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením.

Světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením je vybaveno 3 863 železničních přejezdů, z nichž 1 475 je k tomu doplněno ještě závorami.

Značení a druhy železničních přejezdů

Všechny železniční přejezdy jsou označené výstražným křížem. Na jednokolejný železniční přejezd upozorňuje dopravní značka A 32a, před vícekolejný železniční přejezd se umisťuje dopravní značka A 32b.

Železniční přejezdy a rychlosti na nich – značení

Železniční přejezdy, které jsou označené pouze výstražným křížem a nedisponují žádným zabezpečovacím a siganlizačním zařízením, vyžadují největší pozornost řidičů. Ti se musí před přejezdem rozhlédnout a přesvědčit, že nepřijíždí vlak. Vlak před tímto typem přejezdu musí houkat, proto je vhodné zapojit i sluch.

Naproti tomu zabezpečené železniční přejezdy disponují signalizačním zařízením (zvukovým a světelným), které upozorňuje řidiče na průjezd vlaku a zakazuje vjezd na železniční přejezd. Nejspolehlivější a nejdůležitější je světelná signalizace. Ta má vždy přednost, i když je železniční přejezd zabezpečen i závorami. Pokud se závory nesklopí (obvykle z důvodu poruchy) a přesto červeně blikají výstražná světla, je řidič povinen zastavit. Po projetí vlaku je nutné vyčkat, dokud výstražná červená světla nezhasnou – je totiž možné, že bude projíždět další vlak.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Povolená rychlost na železničním přejezdu

Železniční přejezd obvykle není místem, které by svádělo k projetí vysokou rychlostí, hodí se však připomenout, jakou maximální rychlost na přejezdu povoluje zákon. Přes železniční přejezd a ve vzdálenosti 50 metrů před ním smí jet řidič maximální rychlostí:

 • 50 km/h, pokud svítí přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • 30 km/h v ostatních případech.

Na železničním přejezdu ani v jeho těsné blízkosti není dovoleno couvat, předjíždět, otáčet se nebo zastavit a stát.

Bezpečné přejetí železničního přejezdu

V naprosté většině případů jsou viníky dopravních nehod na železničních přejezdech řidiči silničních vozidel. Důvodem bývá zpravidla jejich nepozornost a nezodpovědné chování, když vjíždí na přejezd ve chvíli, kdy tam nemají co dělat.

Řidič, který se věnuje řízení vozidla a sleduje dopravní značení, nemůže blížící se železniční přejezd přehlédnout. Na blízkost přejezdu upozorňují tři návěstní desky – ty se objevují ve vzdálenosti 240, 160 a 80 metrů před železničním přejezdem.

Chování na železničním přejezdu a jeho bezpečné přejetí upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ten stanovuje, že řidič nesmí na přejezd vjíždět v těchto případech:

 • pokud střídavě přerušovaně svítí dvě červená světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • pokud je dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • pokud jsou sklopeny závory,
 • pokud se závory sklápějí nebo zdvihají,
 • pokud je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo je slyšet jeho houkání či pískání (to neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení),
 • pokud k zastavení vozidla dává znamená zaměstnanec dráhy (tzn. krouží červeným nebo žlutým praporkem nebo červeným světlem),
 • pokud situace za přejezdem nedovoluje jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.