Význam SOS telefonů

05.03.2020

Oranžové sloupky podél dálnic jsou jejich běžnou součástí již od 60. let minulého století, kdy se začalo s jejich budováním. Nepřestalo se budovat ani v době rozmachu mobilních telefonů. Jejich funkčnost se stále udržuje na základě požadavku zákona o pozemních komunikacích. Tyto SOS telefony nesou oficiální název SOS hlásky.

K čemu slouží SOS telefony

Zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., § 24, odst. 4.:
“Na dálnicích se osazují zvlášť označené sloupky tísňového telefonu či jiného spojovacího prostředku (hlásky) napojené na dispečerské středisko s nepřetržitým provozem. Hlásky se osazují na vnější části krajnice s odstupem od stavebních objektů, zpravidla po 2 km, a zabezpečují osazením svodidel.”

SOS hlásky se tak osazují i u nově postavených dálničních úseků. Kolem českých dálnic je rozmístěno kolem 1 200 kusů.

Výhody SOS hlásek

  • samotným zvednutím sluchátka jste spojeni s operátorem tísňové linky
  • fungují i v případě výpadku mobilního signálu
  • nemusíte sdělovat na jakém km dálnice a v jakém směru se nacházíte, všechny informace se automaticky odesílají operátorovi

Nevýhoda SOS hlásek

  • jednotlivé hlásky jsou od sebe vzdáleny 2 km

Nejzásadnější výhodou SOS hlásky je přímé spojení s cílovým střediskem, které okamžitě vyšle záchranné složky podle potřeby. Ušetří se tak minuty, které jsou mnohdy na hranici života a smrti při vážné dopravní nehodě rozhodující.

SOS hlásky využívá kolem tisíce lidí ročně, což není nijak závratné číslo, kdyby byl ale pomocí těchto dálničních SOS telefonů zachráněn byť jen jeden život, měly by stále smysl.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Jak fungují SOS hlásky

Jakmile zvednete sluchátko, jste spojeni s operátorem tísňové linky, který vidí vaši polohu. Může toho využít např. když máte vybitý mobilní telefon, nebo se při nehodě rozbil, či ztratil. Často tyto hlásky využívají i cizinci, které si zkratky pro tísňové volání nevybaví. Cestu k nejbližší SOS hlásce ukazuje šipka vedle symbolu telefonu na žlutém kilometrovníku.

V době rozmachu chytrých mobilních telefonů, nebo integrovaných SOS tlačítek ve voze, či jiných bezpečnostních atributů patřících do výbavy vozidel, se může zdát dálniční SOS telefon jako finančně náročná nadbytečná položka, řidiči však mohou být z nehody vystresovaní, zmatení a mohou uvádět nepřesné nebo dokonce mylné informace o místě nehody, což může akci bezpečnostních složek zpozdit o minuty, které hrají při záchraně života hlavní roli.